I datavetenskap undersöks algoritmiska processer som beskriver och transformerar information och hur dessa processer kan automatiseras med hjälp av informationsteknik. Det datavetenskapliga forskningsfältet är brett och innehåller allt från programmering, databaser och datanät till artificiell intelligens och vetenskapliga beräkningar. Nya tillämpningsområden skapar hela tiden en mångfald nya möjligheter inom både forskningen och arbetslivet.

STUDIER VID ÖPPNA UNIVERSITETET

Ämnesstudier

Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens, 2 sp

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Jaana Lampikoski, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering