STUDIER VID ÖPPNA UNIVERSITETET

Ämnesstudier

Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens, 2 sp

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Jaana Lampikoski, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering
Mika Tompuri, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll