De fysikaliska vetenskaperna studerar allt från de minsta elementarpartiklarna till världsalltet.

I grundstudierna i fysik kompletterar och fördjupar du de kunskaper och färdigheter i fysik och matematik som du fått i gymnasiet. Studierna behandlar fenomen och fundamental växelverkan inom mekanik, termofysik, elektricitet och magnetism, fotoner och elektromagnetisk strålning.

STUDIER VID ÖPPNA UNIVERSITETET

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet