Studier vid Öppna universitetet

OBS! För att kunna delta i kursen i finska måste du ha avlagt studier i din egen studieinriktining (åtminstone en kurs). Man kan inte delta i kursen eller provet utan att ha genomfört studier i sitt eget ämne först.
Kursen är avsedd för studerande vars skolutbildningsspråk är svenska.

 

Finska

Muntlig färdighet i det andra inhemska språket, finska (CEFR B1), 2 sp

Kurssin jälkeen

  • osaat kirjoittaa erilaisia omaan alaasi, opiskeluun ja ajankohtaisiin teemoihin liittyviä tekstejä
  • osaat lukea oman alasi tekstejä ja keskustella ja kirjoittaa niiden pohjalta
  • hallitset suomen kielen perusrakenteet.

Kielitaidon lähtötaso CEFR B1 (pdf)

Korvaavaa koetta suositetaan vain kaksikielisille (suomi–ruotsi), ja siinä testataan kielitaitoa erityisesti oman alan kannalta, eli opiskelijalta edellytetään myös käytyjä oman alan sisältökursseja.

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering