Fysik är en av studieinriktningarna inom de fysikaliska vetenskaperna.

 

Studier vid Öppna universitetet

Grundstudier i fysik 25 sp

Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten I, 2 sp

Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten II, 3 sp

Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten, 5 sp

Växelverkningar och kroppar, 5 sp

Växelverkningar och materia, 5 sp

Elektromagnetism, 5 sp

  • Studenten kan bestämma det elektriska fältet och den elektriska potentialen från en statisk laddningsdistribution.
  • Kan bestämma det magnetiska fältet som orsakas av strömfördelningar.
  • Förstår hur materia påverkar elfältet och magnetfältet.
  • Kan hantera strömkretsar med motstånd och kondensatorer.
  • Kan skriva rörelseekvationen för en laddad partikel i elektriska och magnetiskta fält.

Som förkunskap till kursen rekommenderas kurserna AYFYS1007 Växelverkningar och materia och AYFYS1011 Matemaattiset apuneuvot II.

Strålningsfält och fotoner, 5 sp

Som förkunskap till kursen rekommenderas kurserna AYFYS1008 Elektromagnetism och AYFYS1012 Matemaattiset apuneuvot III.

Andra studier i fysik

Nutida fysikens grunder, 5 sp

Naturvetenskaper nu I, 2 sp

Efter kursen har studeranden en bred bild om aktuell forskning i naturvetenskaper vid Gumtäkts kampus.

Grundstudier i ett naturvetenskapligt ämne

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Jaana Malin, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering