På kurserna i juridik ges en helhetsbild av rättssystemets innehåll, utveckling och dess samhälleliga uppgifter och effekter. På kurserna bekantar sig studenterna med olika rättsområdens centrala principer och lär sig var man får pålitlig juridisk information och hur man kan lösa rättsliga problem.

Studier vid Öppna universitetet

På en del av kurserna som ordnas på finska är det möjligt att svara på webbuppgifterna också på svenska. På kurserna grundas en svenskspråkig grupp om minst fyra svenskspråkiga studerande anmäler sig till dem. Kurserna:

HÖSTEN 2020 OCH VÅREN 2021

Immateriaalioikeus 5 op (Immaterialrätt 5 sp) Kursprogrammet
Kuluttajaoikeus 5 op (Konsumenträtt 5 sp) Kursprogrammet
Lääkintä- ja bio-oikeus 5 op (Medicinal- och biorätt 5 s) Kursprogrammet

SOMMAREN 2020

 Immateriaalioikeus ja kuluttajaoikeus op (Immaterialrätt och konsumenträtt 5 sp).   Kursprogrammet.

VÅREN 2020

Lääkintä- ja bio-oikeus 5 op (Medicinal- och biorätt 5 sp). Kursprogrammet.
 

Grundkurs i juridik 5 sp

 

 

Grundkurs i juridik, 5 sp

Straffrätt

Straffrätt: MOOC, 2 sp

Efter att du har genomfört MOOC -kursen behärskar du grunderna för straffansvaret samt huvudpunkterna i påföljdssystemet.

Inga förhandskunskaper krävs.

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering