STUDIER VID ÖPPNA UNIVERSITETET

Vid Öppna universitetet anordnas grundstudierna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik).

Klasslärarutbildning, småbarnspedagogik och pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Titta in -kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning, 2 sp

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • känna till centrala pedagogiska begrepp och frågeställningar och kunna relatera dem till flerspråkighet, mångfald och social rättvisa inom utbildning och undervisning
  • vara medveten om normkritiska förhållningssätt inom utbildning
  • känna till centrala styrdokument så som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen och förstå hur de påverkar verksamheten inom utbildning
Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering