Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Projekttentamen: Familje- och kvarlåtenskapsrätt 10 Cr Allmän tent 2.12.2020 - 2.12.2020
Projekttentamen: Familje- och kvarlåtenskapsrätt 10 Cr Allmän tent 23.9.2020 - 23.9.2020
Projekttentamen: Familje- och kvarlåtenskapsrätt 10 Cr Tentamen 15.6.2020 - 15.6.2020
Projekttentamen: Familje- och kvarlåtenskapsrätt 10 Cr Tentamen 29.4.2020 - 29.4.2020
Projekttentamen: Familje- och kvarlåtenskapsrätt 10 Cr Tentamen 19.2.2020 - 19.2.2020
Projekttentamen: Familje- och kvarlåtenskapsrätt 10 Cr Tentamen 11.12.2019 - 11.12.2019
Projekttentamen: Familje- och kvarlåtenskapsrätt 10 Cr Tentamen 25.9.2019 - 25.9.2019
Projektitentti: Perhe- ja jäämistöoikeus 10 Cr Tentamen 16.8.2019 - 16.8.2019
Projekttentamen: Familje- och kvarlåtenskapsrätt 10 Cr Examinarium (tentakvarium) 12.8.2019 - 30.8.2019
Projektitentti: Perhe- ja jäämistöoikeus 10 Cr Tentamen 29.5.2019 - 29.5.2019
Projektitentti: Perhe- ja jäämistöoikeus 10 Cr Tentamen 15.4.2019 - 15.4.2019
Projektitentti: Perhe- ja jäämistöoikeus 10 Cr Tentamen 28.11.2018 - 28.11.2018
Projektitentti: Perhe- ja jäämistöoikeus 10 Cr Tentamen 19.9.2018 - 19.9.2018
Projektitentti: Perhe- ja jäämistöoikeus 10 Cr Tentamen 17.8.2018 - 17.8.2018
Projektitentti: Perhe- ja jäämistöoikeus 10 Cr Tentamen 25.5.2018 - 25.5.2018
Projektitentti: Perhe- ja jäämistöoikeus 10 Cr Tentamen 23.4.2018 - 23.4.2018
Projektitentti: Perhe- ja jäämistöoikeus 10 Cr Tentamen 1.12.2017 - 1.12.2017
Projektitentti: Perhe- ja jäämistöoikeus 10 Cr Tentamen 20.10.2017 - 20.10.2017