Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
30.10.2019 kl. 09:00 - 8.12.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 29.1.2020
16:15 - 17:45
ons 5.2.2020
16:15 - 17:45

Övrig undervisning

22.01. - 29.01.2020 ons 12.15-13.45
Jari Salminen
Undervisningsspråk: Finska
13.02.2020 tors 14.15-15.45
20.02.2020 tors 14.15-15.45
Jari Salminen
Undervisningsspråk: Finska
21.01.2020 tis 14.15-15.45
07.02.2020 fre 10.15-11.45
Jari Salminen
Undervisningsspråk: Finska
28.01.2020 tis 12.15-13.45
04.02.2020 tis 12.15-13.45
Jari Salminen
Undervisningsspråk: Finska
29.01.2020 ons 16.15-17.45
05.02.2020 ons 16.15-17.45
Jari Salminen
Undervisningsspråk: Finska
14.02.2020 fre 08.15-09.45
21.02.2020 fre 08.15-09.45
Jari Salminen
Undervisningsspråk: Finska
11.02.2020 tis 14.15-15.45
18.02.2020 tis 14.15-15.45
Jari Salminen
Undervisningsspråk: Finska
05.02.2020 ons 14.15-15.45
12.02.2020 ons 14.15-15.45
Jari Salminen
Undervisningsspråk: Finska
27.01.2020 mån 14.15-15.45
03.02.2020 mån 14.15-15.45
Jari Salminen
Undervisningsspråk: Finska
28.01.2020 tis 14.15-15.45
04.02.2020 tis 14.15-15.45
Jari Salminen
Undervisningsspråk: Finska
05.02.2020 ons 08.15-09.45
12.02.2020 ons 12.15-13.45
Jari Salminen
Undervisningsspråk: Finska
14.02.2020 fre 10.15-11.45
21.02.2020 fre 10.15-11.45
Jari Salminen
Undervisningsspråk: Finska
27.01.2020 mån 12.15-13.45
03.02.2020 mån 12.15-13.45
Jari Salminen
Undervisningsspråk: Finska
10.02.2020 mån 12.15-13.45
17.02.2020 mån 12.15-13.45
Jari Salminen
Undervisningsspråk: Finska
27.01.2020 mån 16.15-17.45
03.02.2020 mån 16.15-17.45
Jari Salminen
Undervisningsspråk: Finska
11.02. - 18.02.2020 tis 12.15-13.45
Jari Salminen
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Studieavsnittet är obligatoriskt för de studerande som genomför pedagogiska studier för lärare 60 sp.

Efter avslutat studieavsnitt ska de studerande

kunna analysera utbildningsinstitutionernas historiska uppbyggnad och institutionernas mångfacetterade och värdebundna koppling till samhället,

känna igen utbildningspolitiska fenomen inom pedagogiken och kunna analysera fenomenens inbördes förhållanden,

vara insatt i de grundläggande begreppen inom pedagogikens filosofi och kunna tillämpa dem i pedagogiska fenomen,

förstå kulturell mångfald i det finländska samhället,

kunna problematisera den diskriminering, ojämlikhet och de orättvisor som finns inom pedagogiken,

förstå uppväxt- och utbildningsomgivningen och hur aktörer inom dessa påverkar uppbyggandet av elevens identitet.

Genomförs enligt studieinriktningens studieplan.

Ordnas både på vår- och höstterminen på finska, samt en gång på engelska och en gång på svenska.

Period I och III.

Studieavsnittet

behandlar huvuddragen i finsk pedagogisk historia och utbildningshistoria, samt de viktigaste aktuella förändringarna i utbildningspolitik,

granskar faktorer som påverkar utbildningsinstitutionernas verksamhet, utveckling och kontinuitet,

gör de studerande bekanta med grunderna i pedagogikens filosofi,

diskuterar hur värderingar och attityder uppstår och hur var och ens kulturella bakgrund påverkar det egna tänkandet och agerandet,

behandlar grunderna i kritisk mångkulturell pedagogik och funderar på deras koppling till pedagogikens metoder,

granskar sociala och (inter-)kulturella perspektiv inom pedagogiken med hjälp av innovativa och postmoderna tillvägagångssätt.

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:

Obligatorisk litteratur

Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. London: Macmillan Publishers Ltd, 7–55.

Madsen, B. (2006). Socialpedagogik : Integration och inklusion i det moderna samhället. Lund: Studentlitteratur.

Sahlberg, Pasi. 2012. Lärdomar från den finska skolan. Lund: Studentlitteratur.

Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur

I kurslitteraturen ingår därtill 2-5 artiklar eller bokkapitel enligt föreläsarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur

Salminen, J. (2012). Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Teos.

Besök, kommentarer skrivna av de studerande och den feedback som fås från dessa.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på genomförda och godkända uppgifter samt studentens deltagande i grupparbeten.

Studieavsnittet genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten.

Universitetslektor Jan-Erik Mansikka