Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
2.10.2019 kl. 09:00 - 20.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 28.10.2019
12:15 - 15:45
mån 4.11.2019
12:15 - 15:45
tis 5.11.2019
14:15 - 15:45
mån 11.11.2019
12:15 - 15:45
tis 12.11.2019
12:15 - 13:45
tis 12.11.2019
14:15 - 15:45
mån 18.11.2019
12:15 - 15:45
tis 19.11.2019
12:15 - 13:45
tis 19.11.2019
14:15 - 15:45
mån 25.11.2019
12:15 - 15:45
mån 2.12.2019
12:15 - 15:45
mån 2.12.2019
16:15 - 17:45
fre 13.12.2019
14:00 - 17:00

Beskrivning

Studieavsnittet är obligatoriskt för studerande som genomför grundstudier i pedagogik eller som har studierätt till pedagogiska studier för lärare 60 sp (ämneslärarstudier).

Studieavsnittet (undervisning på svenska) är öppet för studenter från andra utbildningsprogram som en del av grundstudieheten i pedagogik (allmän pedagogik och vuxenpedagogik).

Efter avslutat studieavsnitt ska studenten ha

 • grundkunskaper om människans utveckling och hur utvecklingen påverkas bl.a. av biologiska, psykologiska och kulturella faktorer
 • grundkunskaper om olika lärprocesser
 • grundkunskaper om förhållandet mellan interaktion, lärande och beteende.

·

Efter avslutat studieavsnitt kan studenten

 • fungera målmedvetet, etiskt och konstruktivt i interaktionssituationer
 • reflektera över och utveckla det egna tillvägagångssättet utgående från psykologisk och pedagogisk teori

Studieavsnittet ordnas under höstterminen.

I studieavsnittet behandlas:

 • Teorier och forskning om människanslärande och utveckling
 • Fostran och utbildning ur ett utvecklings- och mångfaldsperspektiv
 • Hjärnans utveckling och plasticitet och dess påverkan av sociala och kulturella faktorer.
 • Utvecklings- och lärprocesser som starkt sammanbundna processer.
 • Interaktion och reflektion kring interaktion i den egna pedagogiska verksamheten
 • Lärarens bemötande som en viktig del av den pedagogiska interaktionen.

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:

Obligatorisk litteratur

 • Woolfolk, A. & Karlberg, M. (2015). Pedagogisk Psykologi. Pearson Education Limited, ISBN: 9780273761891
 • Tetzchner v., S. (2005). Utvecklingspsykologi: barn och ungdomsåren. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02800-8 (utvalda delar)

ELLER

 • Smith, E., Nolen-Hoeksema, S. (2009), Introduction to psychology. Cengage Learning. (utvalda delar) För studenter inom studieinriktningen Allmän pedagogik och vuxenpedagogik

OCH

 • 2–5 artiklar och annat material enligt föreläsarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur

 • Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.

Fallstudieuppgifter, interaktivt samtal, kamratrespons, förhandsuppgifter, användning av modern digital teknologi. Att utveckla sin förmåga att arbeta i grupp med självständiga grupparbeten.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på de studerandes godkända uppgifter under studieavsnittet.

I bedömningen läggs speciell vikt på hur de studerande tillämpar och konceptualiserar kursens innehåll. De skriftliga uppgifterna och övriga kursuppgifter besvaras utgående från de teorier om behandlas under kursen.

Studentens förmåga till analys och reflektion av kursinnehållet ingår som ett bedömningskriterium.

En aktiverande föreläsningskurs med grupparbeten och litteraturläsning och skrifliga arbeten och/eller tentamen baserade på innehållet i föreläsningarna och övningarna.

Universitetslektor Nina Sajaniemi

På svenska: Universitetslektor Monica Londén