Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
2.10.2019 kl. 09:00 - 20.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 28.10.2019
16:15 - 17:45
tors 31.10.2019
12:15 - 13:45
tis 5.11.2019
10:15 - 11:45
fre 22.11.2019
08:15 - 09:45
tis 26.11.2019
12:15 - 13:45

Övrig undervisning

05.12.2019 tors 10.15-11.45
11.12.2019 ons 10.15-11.45
13.01.2020 mån 12.15-13.45
16.01.2020 tors 08.15-11.45
17.01.2020 fre 08.15-11.45
20.01.2020 mån 12.15-13.45
22.01.2020 ons 08.15-15.45
29.01.2020 ons 10.15-11.45
05.02.2020 ons 08.15-09.45
13.02.2020 tors 14.15-15.45
17.02.2020 mån 10.15-11.45
Heidi Sairanen
Undervisningsspråk: Finska
02.12.2019 mån 10.15-11.45
09.12.2019 mån 10.15-11.45
14.01.2020 tis 12.15-13.45
16.01.2020 tors 08.15-11.45
17.01.2020 fre 08.15-11.45
20.01.2020 mån 10.15-11.45
22.01.2020 ons 08.15-15.45
28.01.2020 tis 10.15-11.45
04.02.2020 tis 08.15-09.45
12.02.2020 ons 12.15-13.45
18.02.2020 tis 14.15-15.45
Heidi Sairanen
Undervisningsspråk: Finska
03.12.2019 tis 10.15-11.45
10.12.2019 tis 10.15-11.45
15.01.2020 ons 12.15-13.45
16.01.2020 tors 08.15-11.45
17.01.2020 fre 08.15-11.45
20.01.2020 mån 14.15-15.45
22.01.2020 ons 08.15-15.45
27.01.2020 mån 10.15-11.45
04.02.2020 tis 12.15-13.45
12.02.2020 ons 10.15-11.45
19.02.2020 ons 12.15-13.45
Anita Virtanen
Undervisningsspråk: Finska
05.12.2019 tors 12.15-13.45
10.12.2019 tis 12.15-13.45
14.01.2020 tis 12.15-13.45
16.01.2020 tors 08.15-11.45
17.01.2020 fre 08.15-11.45
21.01.2020 tis 08.15-09.45
22.01.2020 ons 08.15-15.45
29.01.2020 ons 10.15-11.45
03.02.2020 mån 10.15-11.45
11.02.2020 tis 12.15-13.45
18.02.2020 tis 12.15-13.45
Anita Virtanen
Undervisningsspråk: Finska
04.12.2019 ons 14.15-15.45
09.12.2019 mån 10.15-11.45
14.01.2020 tis 08.15-09.45
16.01.2020 tors 08.15-11.45
17.01.2020 fre 08.15-11.45
20.01.2020 mån 10.15-11.45
22.01.2020 ons 08.15-15.45
28.01.2020 tis 10.15-11.45
04.02.2020 tis 14.15-15.45
10.02.2020 mån 10.15-11.45
19.02.2020 ons 10.15-11.45
Anita Virtanen
Undervisningsspråk: Finska
02.12.2019 mån 10.15-11.45
11.12.2019 ons 10.15-11.45
13.01.2020 mån 12.15-13.45
16.01.2020 tors 08.15-11.45
17.01.2020 fre 08.15-11.45
21.01.2020 tis 10.15-11.45
22.01.2020 ons 08.15-15.45
27.01.2020 mån 12.15-13.45
03.02.2020 mån 12.15-13.45
10.02.2020 mån 12.15-13.45
17.02.2020 mån 12.15-13.45
Anita Virtanen
Undervisningsspråk: Finska
03.12.2019 tis 08.15-09.45
09.12.2019 mån 10.15-11.45
14.01.2020 tis 12.15-13.45
16.01.2020 tors 08.15-11.45
17.01.2020 fre 08.15-11.45
20.01.2020 mån 10.15-11.45
22.01.2020 ons 08.15-15.45
27.01.2020 mån 10.15-11.45
04.02.2020 tis 10.15-11.45
10.02.2020 mån 12.15-13.45
24.02.2020 mån 12.15-13.45
Satu Valkonen
Undervisningsspråk: Finska
05.12.2019 tors 10.15-11.45
09.12.2019 mån 12.15-13.45
14.01.2020 tis 14.15-15.45
16.01.2020 tors 08.15-11.45
17.01.2020 fre 08.15-11.45
20.01.2020 mån 12.15-13.45
22.01.2020 ons 08.15-15.45
27.01.2020 mån 12.15-13.45
04.02.2020 tis 12.15-13.45
10.02.2020 mån 10.15-11.45
24.02.2020 mån 10.15-11.45
Satu Valkonen
Undervisningsspråk: Finska
05.12.2019 tors 10.15-11.45
10.12.2019 tis 08.15-09.45
13.01.2020 mån 08.15-09.45
16.01.2020 tors 08.15-11.45
17.01.2020 fre 08.15-11.45
20.01.2020 mån 12.15-13.45
22.01.2020 ons 08.15-15.45
27.01.2020 mån 12.15-13.45
03.02.2020 mån 08.15-09.45
10.02.2020 mån 08.15-09.45
17.02.2020 mån 08.15-09.45
Annukka Pursi
Undervisningsspråk: Finska
02.03.2020 mån 12.00-14.00
Lasse Lipponen, Anita Virtanen
Undervisningsspråk: Finska

Material

Beskrivning

Studieavsnittet genomförs som följer inom de olika studieinriktningarnas och ämneslärarutbildningarnas pedagogiska studier:

Ämneslärarutbildningarna

Studieinriktningen för specialpedagogik

Lärarutbildningen i huslig ekonomi och slöjdlärarutbildningen: man fokuserar på att betrakta innehållet i studieavsnittets inriktningsspecifika del ur ett perspektiv som utgår från undervisning och lärande inom huslig ekonomi och slöjd.

Studieinriktningen för barnträdgårdslärare

Studieinriktningen för klasslärare, pedagogik: i den inriktningsspecifika delen fokuserar man på att analysera studieavsnittets innehåll ur klasslärararbetets perspektiv.

Studieinriktningen för klasslärare, pedagogisk psykologi

Studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik

Studieinriktningen för barnträdgårdslärare

Studieinriktningen för klasslärare

Universitetslektor Birgit Schaffar-Kronqvist (svenskpråkig undervisning)