Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Ämnesdidaktik I: Läroplan och undervisning 10 Cr Allmän tent 10.4.2021 - 10.4.2021
Ämnesdidaktik I: Läroplan och undervisning 10 Cr Allmän tent 12.12.2020 - 12.12.2020
STEP: Subject Didactics I: Curriculum and Teaching 10 Cr Föreläsningskurs 1.9.2020 - 19.10.2020
Planering, genomförande och utvärdering av undervisning 10 Cr Allmän tent 11.2.2020 - 11.2.2020
Planering, genomförande och utvärdering av undervisning 10 Cr Allmän tent 10.12.2019 - 10.12.2019
STEP: Planning, Implementation and Assessment of Teaching 10 Cr Kurs 2.9.2019 - 15.10.2019
AO & Aikope: Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi: Luennot 5 Cr Kurs 26.8.2019 - 17.10.2019
AO & Aikope: Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi: Ryhmät 5 Cr Kurs 26.8.2019 - 12.12.2019
Planering, genomförande och utvärdering av undervisning 10 Cr Allmän tent 12.2.2019 - 12.2.2019
Planering, genomförande och utvärdering av undervisning 10 Cr Allmän tent 11.12.2018 - 11.12.2018
STEP: Planning, Implementation and Assessment of Teaching 10 Cr Kurs 3.9.2018 - 17.10.2018
AO & Aikope: Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi: Luennot 5 Cr Kurs 29.8.2018 - 18.10.2018
AO & Aikope: Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi: Ryhmät 5 Cr Kurs 27.8.2018 - 24.1.2019
Planering, genomförande och utvärdering av undervisning 10 Cr Allmän tent 20.3.2018 - 20.3.2018
Planering, genomförande och utvärdering av undervisning 10 Cr Allmän tent 13.2.2018 - 13.2.2018
Planering, genomförande och utvärdering av undervisning 10 Cr Allmän tent 12.12.2017 - 12.12.2017
Aikope: Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi - Aikuisopetuksen didaktiikka 5 Cr Kurs 30.10.2017 - 14.12.2017
STEP: Planning, Implementation and Assessment of Teaching 10 Cr Kurs 1.9.2017 - 22.10.2017
AO & Aikope: Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi: Ryhmät 5 Cr Kurs 28.8.2017 - 25.1.2018
AO & Aikope: Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi: Luennot 5 Cr Kurs 28.8.2017 - 19.10.2017