Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Föreläsningskurs 9.9.2020 - 6.11.2020
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 3.9.2020 - 16.12.2020
Inställd Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentamen 6.5.2020 - 6.5.2020
Inställd Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentamen 22.4.2020 - 22.4.2020
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentamen 6.3.2020 - 6.3.2020
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentamen 5.2.2020 - 5.2.2020
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentamen 18.12.2019 - 18.12.2019
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentamen 22.10.2019 - 22.10.2019
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentamen 25.9.2019 - 25.9.2019
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentamen 8.5.2019 - 8.5.2019
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentamen 17.4.2019 - 17.4.2019
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentamen 8.3.2019 - 8.3.2019
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentamen 6.2.2019 - 6.2.2019
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentamen 19.12.2018 - 19.12.2018
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentamen 26.10.2018 - 26.10.2018
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentamen 26.9.2018 - 26.9.2018
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentamen 9.3.2018 - 9.3.2018
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentamen 7.2.2018 - 7.2.2018
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Tentamen 29.11.2017 - 29.11.2017
Pharmaceutical development, part I 5 Cr Föreläsningskurs 8.9.2017 - 28.10.2017

Målgrupp

Proviisorin tutkinnon valinnaiset aineopinnot, mahdollinen myös farmaseutin tutkinnon valinnaisena opintojaksona. Avoin myös muille Helsingin yliopiston maisteriohjelmien opiskelijoille.

Tidigare studier eller kunskaper

Opintojakson suorittamista tukee lääkemuotojen perusteiden hyvä hallinta.

Kunskapsmål

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa selittää, kuinka farmaseuttisen tuotekehityksen avulla voidaan vaikuttaa/parantaa lääkkeen tehoa, turvallisuutta, käytettävyyttä, biologista hyötyosuutta ja vaikuttavuutta
  • hallitsee lääkemuotojen erityispiirteet ja hyödyn osana tuotekehitystä
  • osaa kuvata ja perustella erilaisten apuaineiden käytön lääkevalmisteen tuotekehityksessä
  • tuntee yleisimmät lääkevalmistusprosessit
  • osaa kuvata tuotekehityksen näkökulmasta tuotannon siirron tuotekehitysmittakaavasta varsinaiseen tuotantoon
  • hallitsee lääkkeen vaikutuksen kohdentamisen mekanismeja
  • osaa selittää lääkevalmisteen pakkauksen suunnittelun pääpiirteissään osana tuotekehitysprojektia
  • osaa kuvata erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja tuotekehityksen apuna
  • hallitsee farmaseuttiseen tuotekehityksen prosessin ja siihen liittyvän perustermistön

Timing

Periodi 1, luentokurssi. 4. Järjestetään luentokurssina joka kolmas vuosi, välivuosina kurssin Moodle-alueella määritellyn mukaisesti.

Innehåll

Opintojakson kuluessa käsitellään lääkkeen tuotekehitysprosessia ja erilaisten ratkaisujen vaikutuksia. Kirjallisessa työskentelyssä perehdytään esimerkiksi lääkemuotojen ja apuaineiden käyttöön tuotekehityksen välineinä ja lääkkeen vaikutuksen kohdentamisessa. Opintojakso tarjoaa katsauksen tulevaisuuden näkymiin farmaseuttisessa tuotekehityksessä.

Studiematerial

Opintomateriaalina on luennoilla ilmoitettu opetusmateriaali.

Bedömningsmetoder och kriterier

Arvioidaan asteikolla 0–5

Mer information

Opetuskieli on englanti. Kurssin voi tenttiä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä, linkki Moodleen ja kurssiavain saatavilla kurssisivulla Opintoni palvelussa.

PROV-902a korvaa opintojaksot 590153 Formulointi I ja 590154 Formulointi II

PROV-902b korvaa opintojakson 590155 Formulointi III

Studieavsnittets form

Opintojaksosta on loppukuulustelu.

Kurssi luennoidaan kahdessa osassa, osa 1 (5 op) ja osa 2 (5 op) perättäisinä lukuvuosina. Nämä voi suorittaa toisistaan riippumattomassa järjestyksessä, ja mahdollista on myös suorittaa vain toinen osista. Kurssi luennoidaan kolmen vuoden sykleissä, välivuosina kurssin voi suorittaa verkko-materiaalin perusteella (tarkempi kuvaus sisällöstä ja edellytettävästä materiaalista kurssin Moodle-alueella).

Opintojakson suorittamiseen vaadittava kokonaistyömäärä tunteina on 265 h sisältäen luento-opetusta ja omatoimista opiskelua sisältäen tehtävät ja loppukuulustelun valmistautumisineen.