Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
4.12.2019 kl. 10:00 - 6.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 14.1.2020
12:15 - 13:45
tis 21.1.2020
12:15 - 13:45
tis 28.1.2020
12:15 - 13:45
tis 4.2.2020
12:15 - 13:45
tis 11.2.2020
12:15 - 13:45
tis 18.2.2020
12:15 - 13:45
tis 25.2.2020
12:15 - 13:45
tis 10.3.2020
12:15 - 13:45
tis 17.3.2020
12:15 - 13:45
tis 24.3.2020
12:15 - 13:45
tis 31.3.2020
12:15 - 13:45

Övrig undervisning

21.04.2020 tis 09.15-11.45
Sanna Koskinen
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu Psykologin työelämä ja asiantuntijuus -kokonaisuuteen.

Psykologian perusopinnot 25 op, aineopintoja noin 30 op, joista Kliininen psykologia joko suoritettu tai suoritetaan samanaikaisesti.

Suositellaan suoritettavaksi samaan aikaan Psykometriikka-opintojakson kanssa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ajankohtaista tietoa

  • erilaisten psykologisen arviointimenetelmien käytöstä psykologisessa tapausjäsennyksessä
  • psyykkisten ilmiöiden arvioinnin teorioista
  • psykologisten arviointimenetelmien laadinnan perusteista, niiden käytön etiikasta, eri menetelmätyypeistä ja arvioinnin käytännöistä.

Kandiopintojen kolmannen vuoden kevätlukukausi.

  • Psykologisen arvioinnin perusteet
  • Tutustuminen aikuisten, nuorten ja lasten psykologisiin arviointimenetelmiin

Kirjallisessa loppukuulustelussa suoritetaan:

  • Kaplan, R.M. & Saccuzzo, D.P. (2013) Psychological assessment and theory: creating and using psychological tests. (8th ed.), luvut 4–5, 7, 11, 14, 16-17. Käy myös Kaplan, R.M. & Saccuzzo, D.P. (2005) Psychological testing: Principles, applications, and issues (6. tai 7. painos), luvut 4–6, 10, 13–14 ja 17
  • Opetuksen yhteydessä ilmoitettava materiaali

Opiskelija

  • osallistuu kontaktiopetukseen
  • osallistuu aktiivisesti harjoituskurssille, jolla perehdytään käytännön harjoitteiden kautta ryhmätyönä testimenetelmiin (läsnäolopakko),
  • tekee harjoituskurssiin kuluvana välitehtävänä kognitiivisen päättelyn pisteytystehtävän, joka analysoidaan kurssilla

Kirjallisuuskuulustelu arvioidaan asteikolla 0-5, kirjan painokerron on 2/3 ja kontaktiopetuksen opetusmateriaalin 1/3.

Kontaktiopetus (10 opetuskertaa, joista osa lähetetään videovälitteisesti muihin yliopistoihin) ja siihen liittyvät käytännön harjoitukset, yht. 16 tuntia.