Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
15.4.2020 kl. 00:00 - 5.5.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 15.5.2020
16:00 - 20:00

Beskrivning

Obligatory for Bachelor students in Psychology

The course belongs to the Basic Studies in Psychology.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä ja kuvata pääpiirteissään hermoston ja aivojen rakenteen ja mitä toimintoja aivojen eri osat säätelevät
 • määritellä neuropsykologian peruskäsitteeet
 • kuvata aivotutkimusmenetelmien pääperiaatteet
 • selittää kognitiivisten toimintojen (havaitseminen, oppiminen, muisti, kieli) taustalla olevia keskeisimpiä neuraalisia mekanismeja
 • arvioida psyykkisten toimintojen ja aivojen suhdetta koskevaa tutkimustietoa ja sen rajoituksia

The course can be taken as a book exam in October and December (as well as in the Spring). The exact data will be announced soon.

 • strucutre and function of neurons
 • structure, function, and development of the neural system
 • fundamentals of brain research methods
 • fundamentals of the neural basis of cognitive functions (perception, learning, memory, language)
 • basic biological mechanisms of motor functions, alertness, emotions, and regulation of internal functions of the body

Kalat, J.W. (2009) Biological Psychology (10. or more recent ed.)

Opiskelija

 • tekee annetut ennakkotehtävät ennen seuraavaa opetuskertaa
 • osallistuu opetukseen, selvittää epäselviksi jääneet seikat esim. kysymällä opettajalta
 • kertaa ja syventää tietämystään oppimateriaalin avulla
 • osallistuu kirjalliseen kuulusteluun.

Opettaja

 • jakaa tietoa kurssin eri alueista, keskittyen erityisesti vaikeaksi koettuihin asioihin
 • esittää kriittistä ajattelua aktivoivia kysymyksiä
 • vetää yhteen luennoilla ja oppikirjassa käsiteltyjä asioita ja avaa niihin täydentäviä näkökulmia
 • arvioi opiskelijan osaamistavoitteiden saavuttamista
 • muokkaa opetustaan opiskelijoiden kommenttien ja oppimisprosessin perusteella

Written exam, grading on scale 0-5. The exam includes both short defintions of basic neuropsychological concepts and essay questions, which require mastering wider substance.

In English: Literature exam