Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
6.12.2017 kl. 10:00 - 7.1.2018 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 17.1.2018
10:15 - 11:45
ons 24.1.2018
10:15 - 11:45
ons 14.3.2018
10:15 - 11:45
ons 18.4.2018
10:15 - 11:45

International students: How to apply

This course is also taught in English. We have maximum of one English speaking student group (2-4 international students, 1-2 Finnish students). Participating requirements are:

* Psychology or cognitive science major
* Basic knowledge in cognitive psychology. Additional courses in perception and/or neuroscience are preferable
* Good spoken and written English. Students need to participate in several student group meetings and write a research report in English

International students do not need to participate in lectures.

If you are interested, send an email to Ilmari Kurki describing (a) why you are interested in this course (b) your home institution and program (c) list of cognitive psychology / perception / neuroscience courses you have taken (d) self-assessment of your English skills.

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian metodiopintoihin.

Havaintopsykologian perusteet suoritetaan ennen tai samanaikaisesti

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kokeellisen tutkimuksen ja tieteellisen raportoinnin perusteet
 • ymmärtää kokeellisen tutkimuksen suunnittelun periaatteita
 • osaa suorittaa aineiston keruun ja analysoida tulokset ohjatusti
 • omaksuu perustaidot artikkelimuotoisen tieteellisen tekstin ymmärtämisestä (artikkelien rakenne, argumentaation periaatteet)
 • osaa kirjoittaa tulosten pohjalta suppean raportin

Kandiopintojen ensimmäisen vuoden kevätlukukausi.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella.

Ohjattu ryhmätyöskentely. Kurssiin kuuluu luentoja, pienryhmätyöskentelyä ja -ohjausta, kokeellinen työ ja tutkimusraportin kirjoittaminen.

Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu lisäksi Helsingin yliopiston opiskelijapalautejärjestelmä HowULearn 1-kyselyyn vastaaminen. HowULearn palautetilaisuus on osana kurssia.

 • Kurssin alussa jaettava tieteellinen artikkeli ja muu materiaali
 • Oheiskirjallisuutena soveltuvin osin: Gescheider G. A. (1997) Psychophysics: the fundamentals. 3. tai uudempi painos

Opiskelijat

 • perehtyvät kurssilla annettuun materiaaliin
 • kirjoittavat ryhmässä tutkimussuunnitelman
 • tekevät mittaukset opiskelijalaboratorioissa ja analysoivat tuloksia opettajan ohjauksessa
 • kirjoittavat suppeahkon tutkimusraportin

Opettaja

 • jakaa opiskelijat pienryhmiin, joilla on oma ohjaajansa
 • jakaa opiskelijoille tutkimuskirjallisuuden
 • tarjoaa puitteet kokeiden tekemiselle laboratorioissa ja välineet tulosten analysoimiseen
 • ohjaa ja antaa palautetta koko kurssin ajan luennoilla ja pienryhmätapaamisissa

Arviointi tutkimusraportin perusteella. Arvosteluasteikko on 0-5.

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa pienryhmissä ohjatusti aiempaan tutkimukseen perustuva havaintopsykologinen koe, analysoida kokeen tulokset ja kirjoittaa suppea tieteellinen raportti. Läsnäoloa edellytetään kaikilla luennoilla ja pienryhmän kokoontumiskerroilla.