Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
5.12.2018 kl. 10:00 - 7.1.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 16.1.2019
10:15 - 11:45
ons 30.1.2019
10:15 - 11:45
ons 13.3.2019
10:15 - 11:45
ons 17.4.2019
10:15 - 11:45

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian metodiopintoihin.

Havaintopsykologian perusteet suoritetaan ennen tai samanaikaisesti

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kokeellisen tutkimuksen ja tieteellisen raportoinnin perusteet
 • ymmärtää kokeellisen tutkimuksen suunnittelun periaatteita
 • osaa suorittaa aineiston keruun ja analysoida tulokset ohjatusti
 • omaksuu perustaidot artikkelimuotoisen tieteellisen tekstin ymmärtämisestä (artikkelien rakenne, argumentaation periaatteet)
 • osaa kirjoittaa tulosten pohjalta suppean raportin

Kandiopintojen ensimmäisen vuoden kevätlukukausi.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella.

Ohjattu ryhmätyöskentely. Kurssiin kuuluu luentoja, pienryhmätyöskentelyä ja -ohjausta, kokeellinen työ ja tutkimusraportin kirjoittaminen.

Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu lisäksi Helsingin yliopiston opiskelijapalautejärjestelmä HowULearn 1-kyselyyn vastaaminen. HowULearn palautetilaisuus on osana kurssia.

 • Kurssin alussa jaettava tieteellinen artikkeli ja muu materiaali
 • Oheiskirjallisuutena soveltuvin osin: Gescheider G. A. (1997) Psychophysics: the fundamentals. 3. tai uudempi painos

Opiskelijat

 • perehtyvät kurssilla annettuun materiaaliin
 • kirjoittavat ryhmässä tutkimussuunnitelman
 • tekevät mittaukset opiskelijalaboratorioissa ja analysoivat tuloksia opettajan ohjauksessa
 • kirjoittavat suppeahkon tutkimusraportin

Opettaja

 • jakaa opiskelijat pienryhmiin, joilla on oma ohjaajansa
 • jakaa opiskelijoille tutkimuskirjallisuuden
 • tarjoaa puitteet kokeiden tekemiselle laboratorioissa ja välineet tulosten analysoimiseen
 • ohjaa ja antaa palautetta koko kurssin ajan luennoilla ja pienryhmätapaamisissa

Arviointi tutkimusraportin perusteella. Arvosteluasteikko on 0-5.

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa pienryhmissä ohjatusti aiempaan tutkimukseen perustuva havaintopsykologinen koe, analysoida kokeen tulokset ja kirjoittaa suppea tieteellinen raportti. Läsnäoloa edellytetään kaikilla luennoilla ja pienryhmän kokoontumiskerroilla.