Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
4.12.2019 kl. 10:00 - 10.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 15.1.2020
10:15 - 11:45
ons 22.1.2020
10:15 - 11:45
ons 11.3.2020
10:15 - 11:45
ons 22.4.2020
10:15 - 11:45

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian metodiopintoihin.

Havaintopsykologian perusteet suoritetaan ennen tai samanaikaisesti

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kokeellisen tutkimuksen ja tieteellisen raportoinnin perusteet
 • ymmärtää kokeellisen tutkimuksen suunnittelun periaatteita
 • osaa suorittaa aineiston keruun ja analysoida tulokset ohjatusti
 • omaksuu perustaidot artikkelimuotoisen tieteellisen tekstin ymmärtämisestä (artikkelien rakenne, argumentaation periaatteet)
 • osaa kirjoittaa tulosten pohjalta suppean raportin

Kandiopintojen ensimmäisen vuoden kevätlukukausi.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella.

Ohjattu ryhmätyöskentely. Kurssiin kuuluu luentoja, pienryhmätyöskentelyä ja -ohjausta, kokeellinen työ ja tutkimusraportin kirjoittaminen.

Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu lisäksi Helsingin yliopiston opiskelijapalautejärjestelmä HowULearn 1-kyselyyn vastaaminen. HowULearn palautetilaisuus on osana kurssia.

 • Kurssin alussa jaettava tieteellinen artikkeli ja muu materiaali
 • Oheiskirjallisuutena soveltuvin osin: Gescheider G. A. (1997) Psychophysics: the fundamentals. 3. tai uudempi painos

Opiskelijat

 • perehtyvät kurssilla annettuun materiaaliin
 • kirjoittavat ryhmässä tutkimussuunnitelman
 • tekevät mittaukset opiskelijalaboratorioissa ja analysoivat tuloksia opettajan ohjauksessa
 • kirjoittavat suppeahkon tutkimusraportin

Opettaja

 • jakaa opiskelijat pienryhmiin, joilla on oma ohjaajansa
 • jakaa opiskelijoille tutkimuskirjallisuuden
 • tarjoaa puitteet kokeiden tekemiselle laboratorioissa ja välineet tulosten analysoimiseen
 • ohjaa ja antaa palautetta koko kurssin ajan luennoilla ja pienryhmätapaamisissa

Arviointi tutkimusraportin perusteella. Arvosteluasteikko on 0-5.

For exchange students:

The course is not an introductory course, so some previous knowledge of the topic is required. The course also requires a sufficient level of proficiency in English (writing coursework, working in a group, presentation).

Therefore, after signing up in WebOodi, please send the responsible teacher (Ilmari Kurki, ilmari.kurki@helsinki.fi) a short motivational letter with at least the following information by 13 January 2020. Include the course code PSYK-384 on the subject line of your message.

 • Main subject, home university and year of studies
 • List of previous studies in cognitive psychology, cognitive neuroscience and perceptual psychology
 • Self-assessment of your skills in English

The maximum number of exchange students accepted for this course is 5.

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa pienryhmissä ohjatusti aiempaan tutkimukseen perustuva havaintopsykologinen koe, analysoida kokeen tulokset ja kirjoittaa suppea tieteellinen raportti. Läsnäoloa edellytetään kaikilla luennoilla ja pienryhmän kokoontumiskerroilla.