Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
4.12.2019 kl. 10:00 - 10.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 20.1.2020
12:15 - 13:45
tors 23.1.2020
12:15 - 13:45
mån 27.1.2020
12:15 - 13:45
tors 30.1.2020
14:15 - 15:45
mån 3.2.2020
12:15 - 13:45
tors 6.2.2020
12:15 - 13:45
mån 10.2.2020
12:15 - 13:45

Beskrivning

This course is intended for exchange students of who have psychology as their major subject (domestic psychology students of the University of Helsinki can participate on this course if it is not fully booked by exchange students; this course corresponds to PSYK 411 Aivotutkimuksen harjoituskurssi). The course will be arranged if 6 students registers on the course (at least four of them should be exchange students).

The students are supposed to already have basic knowledge in biological psychology (e.g., completed introductory course to Biological psychology/Cognitive Neuroscience/Neuropsychology).

NOTE: Ignore the link below, it will lead to a wrong webpage (in Finnish)

Johdatus neuropsykologiaan, Johdatus psykologisiin tutkimusmenetelmiin.

Suositeltava: Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia

To learn the basics of electroencephalography (EEG) and event-related potential (ERP) recordings, which are a central research method in cognitive neuroscience. The course consists first of a theoretical part (the meeting times and places are indicated below), where the students learn the theoretical background knowledge needed for designing and carrying out ERP experiments. It is followed by an experimental part, where the students as a group design a small-scale ERP experiment, conduct it in the neuroscience student lab with 6-8 subjects, analyze the data and write a reseach report on the basis of their experiment.

3. and 4. period, spring 2020.

Lectures (see timing below) on Mondays and Thursdays 12.15-13.45 Jan 20 - Feb 10. Laborory sessions (obligatory) will be on mondays and thursdays 12.00-14.00 Feb 13 - March 12. During the 4 th period (March-April) there will be a few additional meetings with the teacher (time and dates will be informed later).

  • teoreettinen tutustuminen EEG:hen ja aivojen jännitevastemittauksiin kognitiivisen neurotieteen tutkimusmenetelmänä
  • pienryhmissä opettajan antaman koeparadigman pohjalta tehtävä harjoitustyö, jossa tutustutaan käytännössä jännitevastemittausten tekemiseen ja tulosten tulkintaan
  • harjoitustyöstä kirjoitettava loppuraportti

Active participating in the lectures, laboratory sessions and writing the research report

Luck, S.J. An Introduction to the event-related potential technique, 2nd ed. The MIT press 2014

Other materials provided during the course.

  • osallistuu johdatusluentoihin ja perehtyy annettuun opetusmateriaaliin
  • osallistuu pienryhmäopetukseen
  • osallistuu pienryhmätyöskentelyyn (mm. oman tutkimuksen suunnittelu ja toteutus, tulosten analysointi, loppuraportin kirjoittaminen)
  • kirjoittaa henkilökohtaisen oppimispäiväkirjaan, jossa selvittää mm. osallistumistaan kurssin eri vaiheisiin, pohtii niissä heränneitä kysymyksiä ja oivalluksia, esittää palautetta kurssista jne.

Opettaja

  • pitää johdatusluennot, joilla annetaan yleistä taustatietoa jännitevastemenetelmästä ja miten sitä sovelletaan kurssilla tehtävässä harjoitustyössä
  • antaa pienryhmäopetusta, jossa yhdessä kunkin ryhmän kanssa käsitellään mm. ryhmän tutkimussuunnitelmaa, koeasetelman rakentamista, EEG-mittausten tekemistä käytännössä sekä tulosten analysointia ja tulkintaa
  • antaa palautetta kunkin ryhmän loppuraportista

Opintojakson suoritus edellyttää opiskelijalta aktiivista osallistumista kaikkiin vaiheisiin. Aktiivisuutta arvioidaan mm. henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan perusteella. Opintosuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

-studying the course materials

-meetings with the teacher (obligatory)

-group work in the student lab (designing and conducting the experiment, writing the final report)