Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
11.9.2019 kl. 00:00 - 1.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 11.10.2019
16:00 - 20:00

Beskrivning

Opintojakso on vaihtoehtoinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian valinnaisiin opintoihin.

Psykologian perusopinnot 25 op, Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää

 • neuropsykologisen kuntoutuksen periaatteet ja merkityksen osana neuropsykologin ammattikäytäntöjä

Kandiopintojen toinen tai kolmas vuosi

Opintojakson voi suorittaa kirjallisuuskuulusteluna sekä syys- että kevätlukukaudella.

 • Neuropsykologisen kuntoutuksen käsitteellistäminen ja teoriatausta
 • Kuntoutumiseen vaikuttavat taustatekijät, kuntoutuksen tavoitteet ja menetelmät sekä moniammatillinen yhteistyö ja työskentely läheisten kanssa
 • Taustalla olevat neuropsykologiset häiriöt ja oirekuvat
 • Tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen ja muistin kuntouttamisen käytännön menetelmät
 • Oiretiedostamattomuuden käsittely
 • Tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn muutosten ja psykososiaalisten tekijöiden tunnistaminen ja huomioiminen kuntoutustyössä

Suoritettava sekä kirja että artikkelit.

A) KIRJA

Wilson BA, Winegardner J, van Heugten CM, Ownsworth T (Toim.) (2017): Neuropsychological rehabilitation: the international handbook. Routledge, Taylor & Francis Group (saatavilla e-kirjana). (Poislukien lasten kuntoutusta käsittelevät osuudet ja luku 41).

B) ARTIKKELIT

Anaya C, Martinez A, Ayuso-Mateos JL, Wykes T, Vieta E, Scott J. A systematic review of cognitive remediation for schizo-affective and affective disorders. Review. Journal of Affective Disorders 2012;142: 13–21.

Buonocore M, Spangaro M, Bechi M, Baraldi MA, Cocchi F, Guglielmino C, Bianchi L, Mastromatteo A, Bosia M, Cavallaro R. Integrated cognitive remediation and standard rehabilitation therapy in patients of schizophrenia: persistence after 5 years. Schizophrenia Research 2018;192:335–339.

Martínez-Arán A, Torrent C, Solé B, Bonnín CM, Rosa AR, Sánchez-Moreno J, Vieta E. Functional Remediation for Bipolar Disorder. Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health 2011;7:112-116.

Wykes T, Huddy V, Cellard C, McGurk S, Czobar P. A Meta-Analysis of Cognitive Remediation for Schizophrenia: Methodology and Effect Sizes. American Journal of Psychiatry 2011; 168:472–485.

Opiskelija

 • lukee ja sisäistää oppimateriaalin niin että pystyy soveltamaan sitä kliinisiin tapauksiin

Opettaja

 • laatii kuulustelukysymykset
 • lukee ja arvioi opiskelijan ivastaukset
 • kehittää kysymyksiä ja arviointia palautteen perusteella

Kirjallisuuskuulustelu arvioidaan asteikolla 0-5.

Kirjallisuuskuulustelu tai kontaktiopetus