Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
15.4.2020 kl. 00:00 - 5.5.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 15.5.2020
16:00 - 20:00

Beskrivning

Opintojakso on vaihtoehtoinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian valinnaisiin opintoihin.

Opintojakso on tarjolla myös oikeustieteen opiskelijoille.

Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, Johdatus kehityspsykologiaan, Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee oikeus- ja kriminaalipsykologian tutkimuksen ja teorioiden peruskysymykset
 • osaa soveltaa psykologisia menetelmiä ja teorioita rikostutkintaan sekä tuomioistuimien ja vankeinhoitoviranomaisten tarpeisiin
 • tuntee vaatimukset, joita liittyy asiantuntijatodistajana toimimiseen oikeudenkäynnissä.

Psykologian kandiopintojen toinen tai kolmas vuosi

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena tai verkkokurssina kevätlukukaudella vähintään joka toinen vuosi. Kurssin voi suorittaa kirjallisuuskuulusteluna vuosittain sekä syys- että kevätlukukaudella.

 • Todistajanpsykologian keskeisimmistä tutkimuslöydökset (mm. muisti, tarkkaavaisuus, valehteleminen, johdateltavuus) ja niiden soveltaminen käytännön työssä
 • Psykopatia
 • Psykologiatiede oikeudessa
 • Hypoteesiajattelun soveltaminen oikeuspsykologisen tutkimuksen kontekstissa
 • Profilointi, uusintarikollisuus, huoltoriidat, vankilapsykologin työn luonne, viktimologia
 • Psykoterapeuttinen työskentely rikoksen uhrien kanssa

Kirjallisuuskuulustelun kirjallisuus:

Kirja: Davies, G. & Beech, A. Forensic psychology: crime, justice, law,

interventions (2012) sekä vaihtoehtoisesti kirjallisuuslista a) tai b)

 • Kirjallisuuslista a)

Ahlgren, A. & Puusa, M. (2018). Syyntakeisuuden ja hoidontarpeen arviointi mielentilatutkimuksessa. Haaste, 2/2018.
https://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste22018/syyntakeisuudenjahoidontarpeenarviointimielentilatutkimuksessa.html

Chin, J. (2014). Psychological Science’s Replicability Crisis and What It Means for Science in the Courtroom. Psychology, Public Policy and Law, 20, 225-238.

Korkman, J. Pakkanen, T. Laajasalo, T (2018). Child Forensic interviewing in Finland. In Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. (Toim. Johansson, Stefansen, Bakketeig & Kaidal). Palgrave MacMillan. OPEN ACCESS: https://www.palgrave.com/gp/book/9783319583877

Laajasalo, T., Saukkonen, S. & Aronen, E. (2014). Kylmä ja tunteeton: onko lapsilla psykopatiapiirteitä? Katsaus. Duodecim. 130, 1165-1172.

Nyholm, J., & Häkkänen-Nyholm, H. (2009) Psykopaatti asianosaisena prosessioikeudessa. Defensor Legis, 3, 409-427

Väisänen, T. & Korkman, J. (2014). Eräitä todistajan kertomuksen arviointiin liittyviä kipukohtia oikeuspsykologisen tiedon valossa, Defensor Legis, 5, 721-739

 • Kirjallisuuslista b)

Chin, J. (2014). Psychological Science’s Replicability Crisis and What It Means for Science in the Courtroom. Psychology, Public Policy and Law, 20, 225-238.

Kassin, S., Dror, I. & Kukucka, J. (2013). The forensic confirmation bias: Problems, perspectives, and proposed solutions. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 2, 42–52

Korkman, J. Pakkanen, T. Laajasalo, T (2018). Child Forensic interviewing in Finland. In Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. (Toim. Johansson, Stefansen, Bakketeig & Kaidal). Palgrave MacMillan. OPEN ACCESS: https://www.palgrave.com/gp/book/9783319583877

Porter, S., ten Brinke, L. (2009). Dangerous decisions: A theoretical framework for understanding how judges assess credibility in the courtroom, Legal and Criminological Psychology, 14, 119-134.

Seara-Cardoso, A., & Viding, E. (2015). Functional Neuroscience of Psychopathic Personality in Adults. Journal of Personality, 83, 723-737.

Vrij, A. (2016). Which lie detection tools are ready for use in the criminal justice system? Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 3, 302-307.

https://researchportal.port.ac.uk/portal/files/4687446/Which_lie_detection_tools_are_ready.pdf

a) Kontaktiopetus tai verkkokurssi, joka sisältää harjoitustehtäviä ja kirjallisen kuulustelun.

b) Erillinen kirjallisuuskuulustelu

Kurssisuoritukset arvioidaan asteikolla 0-5

Kontaktiopetus tai verkkokurssi vähintään joka toinen vuosi. Muulloin kirjallisuuskuulustelu.