Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.5.2018 kl. 00:00 - 2.6.2018 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Opintojakso on vaihtoehtoinen psykologian maisteriohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian syventäviin opintoihin.

Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on syvällinen tietämys valitsemastaan kognitiivisen neurotieteen erityisalueesta.

Maisterin tutkinnon ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi.

Opintojakson voi suorittaa kirjallisuuskuulusteluna koko lukuvuoden ajan.

Opiskelija voi valita aiheensa seuraavilta alueilta:

  • kognitiivinen neurotiede
  • kehitysneuropsykologia

Osasuorituksena voi olla myös mahdolliset muut aiheeseen liittyvät erityiskurssit sopimuksen mukaan.

Kirjallisuus sovitaan opettajan kanssa.

Kirjallisuuskuulustelu arvioidaan asteikolla 0-5.

Kirjallisuuskuulustelu