Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
31.10.2019 kl. 09:00 - 20.11.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
lör 30.11.2019
09:00 - 13:00

Beskrivning

Jakso on pakollinen maailmanpolitiikan opintosuunnan opiskelijoille.

Politiikan ja viestinnän perusopinnot sekä Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rauhan- ja konfliktintutkimuksen syntyhistoriaa ja nykysuuntauksia. Hän ymmärtää alan keskeisimmät käsitteet ja hahmottaa niihin liittyviä kriittisiä debatteja. Opiskelija myös harjaantuu arvioimaan erilaisia konfliktinratkaisumalleja ja niiden taustalla olevia teorioita väkivallan syistä ja logiikasta.

2. opintovuosi, 2. periodi

Opintojaksossa perehdytään rauhantutkimuksen varhaisvaiheisiin ja niihin piirteisiin, jotka erottavat rauhantutkimuksen omaksi traditiokseen. Jaksossa tarkastellaan rauhantutkimuksen perustavanlaatuisimpia kysymyksiä niin teoreettisella kuin käytännön tasolla. Jaksossa vertaillaan erilaisia sodan, rauhan ja väkivallan määritelmiä sekä kilpailevia näkemyksiä konfliktien transformaatiosta tai ratkaisusta.

- Galtung, J (1996) Peace By Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. Sage.
- Ramsbotham, O & Woodhouse, T & Miall, H (2011) Comtemporary Conflict Resolution (3.painos). Polity.
- Demmers, J (2017) Theories of Violent Conflict: An Introduction (2. painos) Routledge.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen)

Anvisningar för tentamen

  • Fakultetstentamina hålls i Porthania (Universitetsgatan 3).
  • Fakultetstentamina börjar kl. 9.00. Man måste vara på plats senast kl. 9.30, då man också tidigast får avlägsna sig.
  • Man får ta med sig endast skrivdon till sittplatsen (inte t.ex. portföljer eller väskor). Det är förbjudet att använda programmerbara kalkylatorer eller ordböcker.
  • Mobiltelefoner ska vara avstängda.
  • Tentamensfrågorna ska alltid lämnas in till examinatorn i tentamenskuvertet.
  • Du ska bestyrka din identitet när du lämnar in tentamenssvaren.

Pakollinen lähiopetuskurssi ja oheiskirjallisuus. Mikäli kurssilla ei ole tilaa, muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat suorittaa jakson kirjallisuuskuulusteluna.