Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
5.3.2020 kl. 09:00 - 25.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

The course is one of the optional intermediate courses under the Study Track in Politics and Organisations.

After completing the course, students will be familiar with the major trends of European politics in recent decades and able to discuss questions of European politics on a level deeper than daily politics. They will be able to connect various political phenomena with each other and analyse the common factors. Students will also be able to challenge public notions on the causes and effects of European politics.

Third year of studies

The course familiarises students with central phenomena and trends in European politics from the end of the Cold War to the Eurozone debt crisis. Course content may vary.

The literature will be separately announced.

Final examination graded on a scale of 0 to 5 (0=fail, 1=pass, 2=satisfactory, 3=good, 4=very good, 5=excellent)

Anvisningar för tentamen

  • Fakultetstentamina hålls i Porthania.
  • Fakultetstentamina börjar kl. 9.00. Man måste vara på plats senast kl. 9.30, då man också tidigast får avlägsna sig.
  • Man får ta med sig endast skrivdon till sittplatsen (inte t.ex. portföljer eller väskor). Det är förbjudet att använda programmerbara kalkylatorer eller ordböcker.
  • Mobiltelefoner ska vara avstängda.
  • Tentamensfrågorna ska alltid lämnas in till examinatorn i tentamenskuvertet.
  • Du ska bestyrka din identitet när du lämnar in tentamenssvaren.

Lecture course and lecture examination, which also covers the required literature