Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.11.2019 kl. 09:00 - 4.12.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
lör 14.12.2019
09:00 - 12:00

Beskrivning

Jakso on pakollinen kaikille POLVI-kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestinnän, median ja julkisuuden tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän pystyy hahmottamaan ja arvioimaan mediamaiseman muutoksia sekä viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

1. opintovuosi, 1. periodi

Opintojakso esittelee viestinnän tutkimuksen näkökulmia, keskeisiä käsitteitä ja ajankohtaisia kysymyksiä mediatutkimuksen, julkisuuden tutkimuksen sekä organisaatioiden viestinnän tutkimuksen perinteiden kautta.

- Seppänen J & Väliverronen E (2012 tai uudempi painos): Mediayhteiskunta. Vastapaino ja

- Jenkins, Henry, Ford, Sam & Green, Joshua (2013) Spreadable Media: Creating value and meaning in a networked culture. New York UP tai

- Cornelissen, Joep (2014) Corporate communication. A Guide to Theory and Practice. 4th ed. London: Sage.

Opetuksen yhteydessä jaettavat artikkelit

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen)

Anvisningar för tentamen

  • Fakultetstentamina hålls i Porthania.
  • Fakultetstentamina börjar kl. 9.00. Man måste vara på plats senast kl. 9.30, då man också tidigast får avlägsna sig.
  • Man får ta med sig endast skrivdon till sittplatsen (inte t.ex. portföljer eller väskor). Det är förbjudet att använda programmerbara kalkylatorer eller ordböcker.
  • Mobiltelefoner ska vara avstängda.
  • Tentamensfrågorna ska alltid lämnas in till examinatorn i tentamenskuvertet.
  • Du ska bestyrka din identitet när du lämnar in tentamenssvaren.

Jakso on pakollinen kaikille POLVI-kandiohjelman opiskelijoille. Luentokurssi ja sen yhteydessä suoritettava kirjallisuus. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat osallistua, mikäli tilaa on tai he voivat suorittaa jakson Avoimessa yliopistossa lähi- ja/tai verkko-opetuksena. Suoritustavat tarkennetaan vuosittain opetusohjelmassa.