Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
20.8.2019 kl. 09:00 - 10.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Romanikieli ja -kulttuuri -opintosuunnan perusopinnot ovat tarjolla kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opiskelija muistaa keskeisimpiä romaniyhteisöjen rakenteen ja perinteiden piirteitä

Opiskelija ymmärtää ja osaa pohtia keskeisimpiä romanien historian vaiheita ja nykypäivän oloja eri puolilla Eurooppaa

Opiskelija osaa analysoida romanitutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä

Opiskelija osaa analysoida romanitutkimuksen monitieteistä luonnetta

Romanitutkimuksen peruskurssi on johdatus romaneihin ja romanitutkimukseen. Se tarkastelee muun muassa romanikielen tutkimusta, romanien sosiaalisia oloja 1900-luvun Euroopassa ja Venäjällä, romanien syrjintää, romanien kansanmurhaa toisen maailmansodan aikana, romaniliikkeen syntyä ja eurooppalaista romanipolitiikkaa. Samalla opintojakso perehdyttää opiskelijan romaniyhteisöjen rakenteeseen ja perinteisiin.

Tentittävät teokset:

  • Acton, T. 2000. Scholarship and the Gypsy struggle. Commitment in Romani studies. Hatfield: University of Hertfordshire Press.
  • Matras, Yaron. 2014. The Romani Gypsies. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Yleinen arviointiasteikko 0–5.

Arvosanoihin 2–3 edellytetään romanitutkimuksen keskeisten suuntausten sekä romanien historian vaiheiden ja nykyolojen pääpiirteiden muistamista. Arvosanoihin 4–5 edellytetään lisäksi kykyä analysoida itsenäisesti perustasolla romanitutkimuksen suuntauksia ja pohtia sen eettisiä kysymyksiä suhteessa romanien historiaan ja nykypäivään.

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Vaihtoehtoisena suoritustapana järjestetään aika ajoin luentokursseja ohjeiskirjallisuuden kera.