Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
20.8.2019 kl. 09:00 - 10.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Romanikieli ja -kulttuuri -opintosuunnan perusopinnot ovat tarjolla kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opiskelija muistaa keskeisimpiä romaniryhmiä ja niiden välisiä kulttuurillisia ja yhteiskunnallisia eroja.

Opiskelija ymmärtää ja osaa pohtia romanien jakautumista Euroopassa erilaisiin ryhmiin.

Opiskelija osaa analysoida erilaisia käsityksiä romanien identiteetistä.

Opintojakso syventää opiskelijan tietämystä romanien jakautumisesta eri ryhmiin Euroopan sekä romaniryhmien historiasta ja kulttuurista. Samalla opiskelija perehtyy romaneja käsittelevään antropologiseen tutkimukseen.

Tentittävät teokset:

  • Okely, Judith 1983.Traveller-Gypsies. Changing Cultures. Cambridge and New York: Cambridge University Press
  • Marushiakova, Elena & Vesselin Popov. 1997. Gypsies (Roma) in Bulgaria. Frankfurt am Main: Peter Lang
  • Marushiakova, Elena & Veselin Popov. 2016. Gypsies in Central Asia and Caucasus. London: Palgrave Macmillan.

Yleinen arviointiasteikko 0–5.

Arvosanoihin 2–3 edellytetään, että opiskelija osaa luetella eri näkemyksiä romanien identiteetistä sekä muistaa keskeisimmät romaniryhmät ja niiden pääpiirteitä. Arvosanoihin 4–5 edellytetään lisäksi kykyä analysoida itsenäisesti perustasolla analysoida erilaisia käsityksiä romanien identiteetistä. Arvosanoihin 4–5 edellytetään myös kykyä ymmärtää ja osata pohtia eri romaniryhmien yhtäläisyyksiä, eroja ja historiallisia taustoja.

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Vaihtoehtoisena suoritustapana järjestetään aika ajoin luentokursseja ohjeiskirjallisuuden kera.