Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.1.2020 kl. 09:00 - 4.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Romanikieli ja -kulttuuri -opintosuunnan aineopinnot ovat tarjolla kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opiskelija muistaa keskeisimpiä romaniryhmiä ja niiden välisiä kulttuurillisia ja yhteiskunnallisia eroja.

Opiskelija ymmärtää ja osaa pohtia kysymyksiä, jotka liittyvät romanien migraatioon.

Opiskelija ymmärtää ja osaa pohtia kysymyksiä, jotka liittyvät romanien kohteluun EU-maissa, äärioikeistolaiseen liikehdintään sekä toisaalta eri hallitusten ja kansalaisjärjestöjen toimintaan romanien aseman parantamiseksi.

Opiskelija osaa analysoida romanien aseman muutoksia Euroopassa 1990-alusta nykypäivään.

Opintojaksossa tarkastellaan varsinkin Itä-Euroopan romanien poliittista aktivismia ja etnistä mobilisaatiota erityisesti sosialismin jälkeisenä aikana 1990-luvulta nykypäivään ja EU:ssa. Erityistä huomiota kiinnitetään romanien kohteluun EU-maissa, äärioikeistolaiseen liikehdintään sekä toisaalta eri hallitusten ja kansalaisjärjestöjen toimintaan romanien aseman parantamiseksi. Romanien migraation seurauksia ja asennoitumista romaneihin tarkastellaan mm. Iso-Britanniassa ja Suomessa.

Tentittävät teokset:

  • McGarry, Aidan 2010. Who Speaks for Roma? Political Representation of a Transnational Minority Community. London: Continuum.
  • Bunescu, Ioana 2014. Roma in Europe: The Politics of Collective Identity Formation. London: Ashgate.

Yleinen arviointiasteikko 0–5.

Arvosanoihin 2–3 edellytetään, että opiskelija muistaa Euroopan romaneihin ja heidän asemaansa liittyviä pääpiirteitä sekä muistaa keskeisimpiä romaniryhmiä ja niiden välisiä kulttuurillisia ja yhteiskunnallisia eroja. Arvosanoihin 2–3 edellytetään myös kykyä ymmärtää ja taustoittaa romanivastaisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä romanien emansipaatiota. Arvosanoihin 4–5 lisäksi edellytetään kykyä luonnehtia itse analysoiden Euroopan romaniyhteisöjä sekä itsenäisesti perustasolla analysoida romanien asemaa ja sen muutoksia Euroopassa sekä romanien migraatiota.

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Vaihtoehtoisena suoritustapana järjestetään aika ajoin luentokursseja ohjeiskirjallisuuden kera.