Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.12.2019 kl. 09:00 - 12.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 13.1.2020
10:15 - 11:45
mån 20.1.2020
10:15 - 11:45
mån 27.1.2020
10:15 - 11:45
mån 3.2.2020
10:15 - 11:45
mån 10.2.2020
10:15 - 11:45
mån 17.2.2020
10:15 - 11:45

Övrig undervisning

24.02.2020 mån 12.15-13.45
Eeva-Lotta Apajalahti, Outi Koskinen, Ella Lillqvist
Undervisningsspråk: Finska
25.02.2020 tis 12.15-13.45
Eeva-Lotta Apajalahti, Outi Koskinen, Ella Lillqvist
Undervisningsspråk: Finska
24.02.2020 mån 10.15-11.45
Eeva-Lotta Apajalahti, Outi Koskinen, Ella Lillqvist
Undervisningsspråk: Finska
25.02.2020 tis 10.15-11.45
Eeva-Lotta Apajalahti, Outi Koskinen, Ella Lillqvist
Undervisningsspråk: Finska
24.02.2020 mån 14.15-15.45
Eeva-Lotta Apajalahti, Outi Koskinen, Ella Lillqvist
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Opintojakso on avoin sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijoille
sekä niille sosiaalipsykologian, sosiaalityön, sosiologian ja/tai yhteiskuntapolitiikan kandiopiskelijoille, joiden vanhaan tutkintorakenteeseen kuuluvaa pakollista opintojaksoa ko. opintojakso vastaa opintojen vastaavuustaulukossa.

Opiskelija osaa käyttää erilaisia akateemisia tekstitaitoja eli lukemisen ja kirjoittamisen työkaluja ja soveltaa niitä tieteelliseen ja asiantuntijakirjoittamiseen sekä yliopisto-opintoihinsa. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisin tekstin lukemistapoja ja osaa suunnitella omaa lukuprosessiaan oppimisen kehittämiseksi. Opiskelija osaa arvioida erilaisia tekstilähteitä ja niiden luotettavuutta.

Opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia tieteellisen tekstin tunnusmerkit täyttäviä tekstejä, kuten luentopäiväkirjoja, esseitä, referaatteja ja kirjallisuuskatsauksia. Opiskelija osaa käyttää sosiaalitieteiden tieteellisiä viittauskäytäntöjä ja niihin liittyviä teknisiä apuvälineitä, kuten viitteiden hallintaohjelmistoja. Opiskelija tietää plagioinnin ja opintovilpin erilaiset esiintymistavat ja plagioinnin estämiseen liittyvät työvälineet.

Opiskelija tuntee sosiaalitieteiden opintojen erilaiset suoritustavat, kuten erilaiset tenttimuodot sekä seminaaritoiminnan. Opiskelija osaa reflektoida omaa opiskelutoimintaansa erilaisten suoritustapojen suhteen ja suunnitella oppimistekonsa.

1. opintovuosi, 3. periodi

Opintojaksolla harjoitellaan tieteellisen tekstin lukemista ja erilaisten tieteellisten ja asiantuntijatekstien kirjoittamista ja siihen liittyviä konventioita, kuten viittauskäytäntöjä. Opintojaksolla esitellään sosiaalitieteiden kandiohjelman opetustapoja ja suoritustapoja ja pohditaan, miten kukin opiskelija pystyy rakentamaan itselleen toimivat opiskelutavat.

Verkkomateriaalien yhteydessä jaettava oheiskirjallisuus.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Opiskelijapalaute 1 integroidaan osaksi opintojaksoa.

Lähiopetus tai verkko-opetus.