Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Holistinen hyvinvointi ja ihmiskäsitys 5 Cr Föreläsningskurs 17.9.2020 - 15.12.2020
Sociala frågor och människosyn 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 26.10.2020 - 13.12.2020
Sociala frågor och människosyn 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 15.3.2021 - 9.5.2021
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Sociala frågor och människosyn 5 Cr Litteraturtentamen 16.5.2020 - 16.5.2020
Sociala frågor och människosyn 5 Cr Litteraturtentamen 22.2.2020 - 22.2.2020
Sociala frågor och människosyn 5 Cr Litteraturtentamen 16.11.2019 - 16.11.2019
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Föreläsningskurs 3.9.2019 - 17.10.2019
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Litteraturtentamen 4.5.2019 - 4.5.2019
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Litteraturtentamen 30.3.2019 - 30.3.2019
Contemporary Social Questions 5 Cr Föreläsningskurs 11.3.2019 - 3.5.2019
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Litteraturtentamen 2.3.2019 - 2.3.2019
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Litteraturtentamen 2.2.2019 - 2.2.2019
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Litteraturtentamen 8.12.2018 - 8.12.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Litteraturtentamen 10.11.2018 - 10.11.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Litteraturtentamen 13.10.2018 - 13.10.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Föreläsningskurs 18.9.2018 - 20.11.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Litteraturtentamen 15.9.2018 - 15.9.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Litteraturtentamen 11.6.2018 - 11.6.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Litteraturtentamen 21.4.2018 - 21.4.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Litteraturtentamen 24.3.2018 - 24.3.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Litteraturtentamen 24.2.2018 - 24.2.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Litteraturtentamen 27.1.2018 - 27.1.2018
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Litteraturtentamen 9.12.2017 - 9.12.2017
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Litteraturtentamen 11.11.2017 - 11.11.2017
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Föreläsningskurs 30.10.2017 - 13.12.2017
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Litteraturtentamen 14.10.2017 - 14.10.2017
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 Cr Litteraturtentamen 16.9.2017 - 16.9.2017

Målgrupp

Soskandi: Pakollinen

Muut ohjelmat: Avoimen yliopiston toteutus on avoinna muiden ohjelmien opiskelijoille.

Tidigare studier eller kunskaper

Suositellaan opintojakson SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä suorittamista

Kunskapsmål

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut holistiseen hyvinvointiin ja ihmiskäsitykseen. Opiskelija oppii tunnistamaan sosiaalisia ilmiöitä ja niiden käsitteellistämisen ja tutkimisen periaatteita.

Timing

  1. periodi

Innehåll

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tapoihin hahmottaa sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää ihmisen holistista hyvinvointia. Opintojakso antaa valmiuksia sosiaalisten ilmiöiden havaitsemiseen ja käsitteellistämiseen.

Studiematerial

Lähiopetuksen tentin kirjallisuus:

Lauri Rauhala: Henkinen ihminen. Gaudeamus 2009. Luetaan sivut 67-265.

Maritta Törrönen ym.: Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus 2016. Luetaan sivut 5-123.

Examinarium-tentti:

Lauri Rauhala: Henkinen ihminen. Gaudeamus 2009. Luetaan sivut 67-367.

Maritta Törrönen ym.: Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus 2016. Luetaan sivut 5-360.

Maritta Törrönen: Hyvinvointia luova vastavuoroisuus. Teologinen Aikakauskirja 2, teemanumero, 113-123.

Suositeltava kirjallisuus Maritta Törrönen ym.: Reciprocal relationships and well-being: Implications for social work and social policy. Routledge 2018.

Bedömningsmetoder och kriterier

Johdantoluentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti arvostellaan arvosteluasteikolla 0-5. Kurssisuoritus perustuu johdantoluennoilla läsnäoloon ja hyväksyttyyn tenttiin. Kokonaisarvosana perustuu tentistä saatuun arvosanaan. Tiedekuntatentti arvostellaan yhtenä vastauskokonaisuutena asteikolla 0-5.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Studieavsnittets form

Opintojakso on mahdollista toteuttaa yhdellä tai useammalla tavalla seuraavista.

1) Lähiopetus ja tentti

2) Examinarium -tentti