Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
15.8.2019 kl. 09:00 - 12.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 5.9.2019
14:15 - 15:45
tors 12.9.2019
14:15 - 15:45
tors 19.9.2019
14:15 - 15:45
tors 26.9.2019
14:15 - 15:45
tors 3.10.2019
14:15 - 15:45
tors 10.10.2019
14:15 - 15:45

Beskrivning

Opintojakso on avoin HY:n opiskelijoille.

SOSM-YP323 Disability in Global Perspectives

SOSM-YP324 Vammaisuus suomalaisessa yhteiskunnassa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääkohdat vammaisuuden historiasta, vammaisuuden määrittelytavoista, sekä keskeisistä vammaisuutta selittävistä teoreettisista malleista. Opiskelija kykenee myös analysoimaan vammaisuuden yhteneväisyyksiä ja eroja muihin vähemmistöryhmiin nähden. Lisäksi opiskelija osaa nimetä länsimaisissa yhteiskunnissa olevia, nimenomaisesti vammaisia koskevia osallistumisen esteitä esimerkiksi asumisen, opiskelun, työn ja vapaa-ajan alueilla.

Huom! Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat.

Avoin yliopisto järjestää opetusta Johdatus vammaistutkimukseen opintojaksolle. Opetus on maksutonta läsnä oleville Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston ko. opinto-ohjelman kautta Ilmoittaudu –painikkeesta (ei WebOodissa). Ilmoittautuminen alkaa 16.8.18 klo 10.00.

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan vammaisuuden historiasta, vammaisten ihmisten yhteiskunnallisesta asemasta sekä vammaistutkimuksesta akateemisena oppialana. Opintojaksolla tarkastellaan vammaisuutta yhteiskunnallisena, poliittisena, kulttuurisena ja taloudellisena ilmiönä.

(1) Vehmas, S. (2005). Vammaisuus: Johdatus historian, teoriaan ja etiikkaan (250 s.).

(2) Davis, L. (2013). Introduction: normality, power, and culture. Teoksessa L. Davis (toim.), The Disability Studies Reader (4. Painos), 1-14. (e-aineisto)

(3) Barnes, C. (2012). Understanding the social model of disability: past, present and future. Teoksessa N. Watson, A. Roulstone & C. Thomas (toim.), Routledge Handbook of Disability Studies, 12-29. (e-aineisto)

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Luennot ja loppukuulustelu.