Consumers – 13” by r2hox is licensed under CC BY-SA 2.0

Opiskelija oppii tarkastelemaan kulutusta poliittisten kysymysten kautta ja tunnistamaan erilaiset markkinatoimijat.

Opetuksessa käsitellään kulutuksen politiikkaa valta-asetelmien, rakenteiden ja toimijuuksien kautta. Opetuksessa keskitytään moniarvoisesti siihen, mitä kulutuksen tulisi olla. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella ja arvioida kulutukseen liittyvää poliittista toimintaa mm. hallinnan, intressien sekä materiaalisuuden kysymyksinä.
Opettajina kuluttajaekonomian professori Visa Heinonen ja yliopistotutkijat Päivi Timonen ja Petteri Repo Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Anmäl dig
14.12.2017 kl. 09:00 - 15.1.2018 kl. 23:59
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 15.1.2018
12:15 - 13:45
ons 17.1.2018
14:15 - 15:45
mån 22.1.2018
12:15 - 13:45
ons 24.1.2018
14:15 - 15:45
mån 29.1.2018
12:15 - 13:45
ons 31.1.2018
14:15 - 15:45
mån 5.2.2018
12:15 - 13:45
ons 7.2.2018
14:15 - 15:45
mån 12.2.2018
12:15 - 13:45
ons 14.2.2018
14:15 - 15:45
mån 19.2.2018
12:15 - 13:45
ons 21.2.2018
14:15 - 15:45
mån 26.2.2018
12:15 - 13:45
ons 28.2.2018
14:15 - 15:45

Beskrivning

Avoinna seuraavien ohjelmien opiskelijoille: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma. Kurssille otetaan 60 opiskelijaa, joista enintään 20 elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmasta.

Kandidaatintutkinto

Opintojaksoja Kulutus yhteiskunnassa -opintokokonaisuudesta.

Opintojakson osaamistavoitteet Opintojaksolla käsitellään kulutuksen politiikkaa valta-asetelmien, rakenteiden ja toimijuuksien kautta. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella ja arvioida kulutukseen liittyvää poliittista toimintaa mm. hallinnan, intressien sekä materiaalisuuden kysymyksinä. Opiskelija oppii tarkastelemaan kulutusta poliittisten kysymysten kautta huomioiden kuluttajaliikkeiden ja valtioiden toiminnan globaaleilla markkinoilla ja osaa arvioida markkinoiden kehitystä ja kulutukseen liittyvien intressien muotoutumista kriittisesti ja rakentavasti.

3. periodi

Opintojaksolla perehdytään pääkäsitteiden kuluttaja ja kuluttajakansalalainen, politiikka, toimijuus ja intressit avulla kuluttajaan poliittisena toimijana, eurooppalaisen kuluttajapolitiikan toimivuuteen, kulutuksen historialliseen muutokseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen, kulutukseen liittyviin intresseihin, kuluttajaliikkeisiin markkinoiden haastajina, julkisiin palveluihin ja valinnan vapauteen sekä kuluttajiin kehittäjinä, tuottajina ja markkinoiden luojina.

Goldsmith, Elizabeth (2017) Consumer Economics: Issues and Behaviors. Routledge. Luvut 4 ja 5.

Baldwin, Robert & Cave, Martin (1999) Understanding Regulation. Theory, Strategy and Practice. Oxford.

Halkier, Bente (2010) Consumption challenged: food in mediated everyday life. Routledge: London.

Stolle, Dietlind & Micheletti, Michele (2013) Political Consumerism. Global responsibility in action. Cambridge University Press.

Opintojaksolla annettava oheiskirjallisuus.

Arvioidaan tieteenalan keskeisten käsitteiden osalta valmiutta kriittiseen ajatteluun ja kykyä argumentoida ja kommunikoida käsitteillä sekä hyödyntää palautetta. Arvosana muodostuu seuraavasti: ennakkovalmistautuminen ja vuorovaikutus lähiopetuksessa 20 %, essee 60 %, suullinen tehtävä 20 %.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Kurssi toteutetaan luento-opetuksena ja suoritetaan 10–12 liuskan esseellä ja suullisella esityksellä.

Opintojaksolla on 12 luentokertaa, (a´2x45 minuuttia, yhteensä 24 tuntia)

  1. Lähiopetus: 12 luentokertaa
  2. Kirjallinen tehtävä: henkilökohtainen essee
  3. Suullinen tehtävä: esseen esittely 10 minuutin esitys