Social Network Analysis Visualization by MartinGrandjean CC BY-SA 3.0

Anmäl dig
12.12.2019 kl. 09:00 - 14.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 13.1.2020
13:15 - 15:45
mån 20.1.2020
13:15 - 15:45
mån 27.1.2020
13:15 - 15:45
mån 3.2.2020
13:15 - 15:45
mån 10.2.2020
13:15 - 15:45
mån 17.2.2020
13:15 - 15:45

Beskrivning

Avoinna seuraavien ohjelmien opiskelijoille: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma. Opintojaksoon otetaan enintään 40 opiskelijaa.

Opintojakso on tarkoitettu maisteri-opintojen alkuvaiheeseen.

Näkökulmia kulutustutkimukseen (5 op)

Palveluiden kulutus ja vähittäiskauppa (5 op)

Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla(5 op)

Kulutuksen politiikat (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita kriittisesti nykytalouden ilmiöitä. Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet asettaa uudet ilmiöt laajempaan kontekstiin ja ennakoida niiden kehitystä ja merkitystä erityisesti kuluttajan kannalta.

2. periodi, opintojakso järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2018.

Opintojakson tavoitteena on kuvata ja tulkita kuluttajien roolia muuttavassa taloudessa; tutustuttaa opiskelijat nykytalouden dynamiikkaan ja tarjota vaihtoehtoisia teoreettisia kehyksiä, joissa teknologisen determinismin sijaan korostetaan kansalaisten/kuluttajien aktiivista roolia. Opintojakso koostuu vuorovaikutteisista luennoista, ryhmätyöstä ja sen esittämisestä, sekä yksilötyönä tehtävästä koko opintojaksoa käsittelevästä reflektiosta.

Opintojakson aikana annettava kirjallisuus.

Arvosana (asteikolla 0-5) perustuu kirjallisten töiden sekä osallistumisaktiivisuuden arviointiin. Arviointimatriisi sekä arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Kurssi pidetään Tiedekulman Think Loungessa.

Lähiopetus 24 h (luennot, tuntiharjoitukset, ryhmätöiden ohjaus)

Reflektion kirjoittaminen 24 h

Valikoituun oheiskirjallisuuteen tutustuminen 20 h

Ryhmätyö 65 h

Itsearviointi ja kurssipalaute 2 h