Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.12.2019 kl. 09:00 - 13.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 13.1.2020
10:15 - 11:45
fre 17.1.2020
12:15 - 13:45
mån 20.1.2020
10:15 - 11:45
fre 24.1.2020
12:15 - 13:45
mån 27.1.2020
10:15 - 11:45
fre 31.1.2020
12:15 - 13:45
mån 3.2.2020
10:15 - 11:45
fre 7.2.2020
12:15 - 13:45
mån 10.2.2020
10:15 - 11:45
fre 14.2.2020
12:15 - 13:45
mån 17.2.2020
10:15 - 11:45

Beskrivning

Ensisijaisesti kriminologian opintosuunnan opiskelijoille, toissijiasesti muille sosiaalitieteiden maisteriohjelman opiskelijoille. Kurssille otetaan enintään 12 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän, etusijalla ovat kriminologian opintosuunnan opiskelijat.

Jakson suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut luentokurssin SOSK-206 Kriminologia kandiohjelmassa tai täydentävänä opintona. Jaksolle ei voi osallistua kriminologian ainoana tai ensimmäisenä suorituksena. Kriminologian opintosuunnan opiskelijoiden tulee suorittaa myös jakso "Kriminologinen tutkimus" ennen tälle jaksolle osallistumista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa sekä kriminologian teoreettista perspektiiviä että metodologisia työkaluja soveltavassa kriminologisessa tutkimuksessa. Opiskelija on sisäistänyt kriminologian näkökulman rikoksentorjuntaan ja sen arviointiin, ja ymmärtää erilaisten tutkimusasetelmien vahvuudet ja heikkoudet. Opiskelija harjaantuu ongelmalähtöiseen yhteisölliseen projektityöskentelyyn kriminologisessa kontekstissa.

3. periodi

Opintojaksolla perehdytään kriminologian soveltamiseen rikollisuuden torjunnan ja ehkäisemisen, sekä arviointitutkimuksen kautta. Opetus tapahtuu luentojen ja harjoitustöiden avulla.

Kurssilla on suositeltavaa kirjallisuutta, joka ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Harjoitustyöt arvioidaan asteikolla 0-5.

(0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Kurssille otetaan enintään 12 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän, etusijalla ovat kriminologian opintosuunnan opiskelijat.

Vuonna 2020 jakso toteutetaan luento- ja harjoituskurssina, jonka tavoitteena on, että opiskelijat hahmottavat erilaisten kvantitatiivisten tutkimusasetelmien vahvuudet ja heikkoudet ja oppivat lukemaan tällaisia menetelmiä hyödyntävää kriminologista nykytutkimusta kriittisesti. Opiskelija hahmottaa kausaalipäättelyn vaikeudet havainnoivissa tutkimuksissa ja tuntee tärkeimmät kvasikokeelliset tutkimusasetelmat, joilla rikollisuuden ja muiden yhteiskunnallisten ilmiöiden syy-yhteyksiä voidaan tutkia paremmin kuin puhtaasti havainnoivilla tutkimuksilla. Pääpaino on eri menetelmien mahdollisuuksien ja rajoitusten ymmärtämisessä eikä kurssilla edellytetä menetelmien itsenäistä soveltamista tai tilastoanalyysien käytännön toteuttamista.