Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
26.8.2019 kl. 09:00 - 31.7.2020 kl. 23:59

Meddelande

Bild för Petri Ylikoski

Petri Ylikoski

Publicerad, 20.3.2020 kl. 12:54

Korona-poikkeustilanteen aikana Examinarium tentti on korvattu sähköpostitse suoritettavalla kotitentillä.
Ota yhteyttä yksityiskohtien sopimiseksi.

Petri Ylikoski (petri.ylikoski@helsinki.fi)

Tidsschema

Anmäl dig först till tentamen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium.

Kursbeskrivningen

Korona-poikkeustilanteen aikana Examinarium tentti on korvattu sähköpostitse suoritettavalla kotitentillä.
Ota yhteyttä yksityiskohtien sopimiseksi.

Petri Ylikoski (petri.ylikoski@helsinki.fi)

Beskrivning

Avoin kaikille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kuinka teknologiaa, teknologian kehitystä sekä teknologian ja yhteiskunnan vuorovaikutusta voidaan tutkia käyttäen hyväksi eri yhteiskuntatieteiden menetelmiä.

Spring

Opintojaksossa tutustutaan yhteiskuntatieteelliseen teknologiantutkimuksen tärkeimpiin tutkimusaiheisiin ja tutkimussuuntauksiin. Opintojaksolla tutustutaan kuinka teknologiaa, teknologian kehitystä sekä teknologian ja yhteiskunnan vuorovaikutusta voidaan tutkia käyttäen hyväksi eri yhteiskuntatieteiden menetelmiä.

Fakultetens Examinarium-tenter ordnas under perioden 16.3–31.5.2020 genom alternativa prestationssätt. Anmäl dig till tenten i WebOodi under anmälan men ta kontakt med ansvarslärare eller granska kurssidan för närmare instruktioner för det alternativa prestationssättet. (OBS! Anmäl dig inte i Examinarium och boka inte en tentamenstid för att avlägga en Examinarium-tent.)

Luentokurssin oheiskirjallisuus ilmoitetaan luennolla.

Examinarium -tentissä kuulustellaan seuraava kirjallisuus:

  • Lemola 2000: Näkökulmia teknologiaan. Gaudeamus.
  • Collins & Pinch 1998: The Golem at Large. Cambridge University Press.
  • Basalla 1988: The Evolution of Technology. Cambridge University Press.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Luentokurssi TAI examinarium -tentti