Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.12.2019 kl. 09:00 - 3.2.2020 kl. 23:59
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 3.2.2020
10:15 - 13:45
mån 10.2.2020
10:15 - 13:45
mån 17.2.2020
10:15 - 13:45
mån 24.2.2020
10:15 - 13:45

Beskrivning

Pakollinen sosiaalitieteiden maisteriohjelman lapsi- ja perhepalvelujen sosiaalityön opiskelijoille. Avoin sosiaalitieteiden maisteriohjelman sosiaalityön opiskelijoille.

SOSK-ST601, Sosiaalityön ammatilliset valmiudet ja asiakastyön taidot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee asiakastyön dokumentointia koskevan lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija ymmärtää asiakastyöstä kirjoittamisen periaatteet ja merkityksen osana vastavuoroista asiakastyötä.

3. periodi

Opintojaksolla syvennytään asiakastyötä ohjaavaan lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen asiakastyössä. Opintojaksolla tutustutaan valtakunnallisiin ohjeisiin asiakastyön kirjaamisesta sekä perehdytään asiakirjojen laadintaan lastensuojelun prosesseissa.

Opintojaksolla annettava kirjallisuus.

Opintojakso suoritetaan lähiopetukseen ja työpajatyöskentelyyn kuuluvilla kirjallisilla harjoituksilla. Opettaja ohjeistaa kirjallisten harjoitusten tekemiseen. Kirjalliset harjoitukset arvostellaan asteikolla 0-5.
Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Opetuskieli: suomi ja/tai ruotsi

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena (4 x 2 h) ja työpajatyöskentelynä (4 x 2 h) harjoituksia tehden.