Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
23.1.2020 kl. 09:00 - 12.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
lör 22.2.2020
09:00 - 13:00

Beskrivning

Avoin opintojakso.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot väestön ikärakenteen muutoksen virittämistä yhteiskuntapoliittisista haasteista. Opiskelija osaa myös analysoida tapoja, joilla haasteisiin vastataan.

Opintojaksolla perehdytään siihen, miten väestön vanhenemiseen on suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa reagoitu. Tutustutaan esimerkiksi eläkepolitiikkaan ja sen viimeaikaisiin uudistuksiin.

Lähiopetukseen kuuluva oheiskirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Vaihtoehtoiseen kirjallisuuskuulusteluun sisältyvät seuraavat teokset:

Bond, John & Peace, Sheila & Dittman-Kohli, Freya & Westerhof, Gerben (eds.) Ageing in Society. 2007. SAGE. (3. painos)

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti. 2013. Eläketurvakeskus.

Timonen, Virpi: Ageing Societies: A Comparative Introduction. 2008. Open University Press.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Anvisningar för tentamen

  • Fakultetstentamina hålls i Porthanias föreläsningssalar (Universitetsgatan 3).
  • Fakultetstentamina börjar kl. 9.00. Man måste vara på plats senast kl. 9.30, då man också tidigast får avlägsna sig.
  • Man får ta med sig endast skrivdon till sittplatsen (inte t.ex. portföljer eller väskor). Det är förbjudet att använda programmerbara kalkylatorer eller ordböcker.
  • Mobiltelefoner ska vara avstängda.
  • Tentamensfrågorna ska alltid lämnas in till examinatorn i tentamenskuvertet.
  • Du ska bestyrka din identitet när du lämnar in tentamenssvaren.

lähiopetus ja oppimispäiväkirja tai

kirjallisuuskuulustelu