Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.7.2019 kl. 09:00 - 31.7.2020 kl. 09:00

Tidsschema

Anmäl dig först till tentamen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium.

Beskrivning

SPT-510 Sukupuolen teoretisoinnin perusteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa sukupuolen merkityksen politiikassa ja yhteiskunnassa. Hän ymmärtää, miten sukupuoli kytkeytyy erilaisiin yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja rakenteistaa yhteiskunnan toimintaa. Opiskelija hallitsee yhteiskuntatieteellisen sukupuolentutkimuksen peruskäsitteet, joita ovat esimerkiksi tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ja sukupuolijärjestelmä. Opiskelija osaa tarkastella yhteiskuntatieteellisiä ilmiöitä, kuten esimerkiksi hyvinvointivaltio, kansalaisuus, tai globalisaatio, ja käsitteitä, kuten valta ja instituutiot, sukupuolten tasa-arvon ja eriarvoisuuden näkökulmasta.

Prestationssättet är tentamen i Examinarium-tentakvariet. Anmäl dig först till tenten i WebOodi. Reservera sedan tid och plats för din tentamen i Examinarium.

Instruktioner: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/att-tenta-i-examinarium-tentakvarie

  1. Kantola, Johanna, Kevät Nousiainen ja Milja Saari, toim. 2012. Tasa-arvo toisin nähtynä. Gaudeamus.
  2. Hirsiaho, Anu, Suvi Keskinen ja Jaana Vuori. 2012. Monikulttuurisuuden sukupuoli. Tampere University Press.
  3. Connell, Raewyn ja Rebecca Pearse. 2015. Gender. In World Perspective. Polity Press.

In case you are unable to attend the exam with the primary exam literature due to language restrictions, you may take an examination using the following literature compiled for the needs of exchange students and students of international master’s degree programmes:

  1. Siim, Birte and Pauline Stoltz. 2014. Nationalism, Gender Equality and Welfare – Intersectional Contestations and the Politics of Belonging. Special Issue. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research 22:4.
  2. McLaren, Margaret, ed. 2017. Decolonizing Feminism: Transnational Feminism and Globalization. London: Rowman & Littlefield International.
  3. Connell, Raewyn and Rebecca Pearse. 2015. Gender. In World Perspective. Polity Press.

0-5

Kurssi tai kirjatentti. Kurssilla painotetaan opiskelijalähtöistä pedagogiikkaa oppimistehtävien ja ryhmätöiden muodossa. Kurssi voidaan järjestää myös flipped classroom -menetelmällä.