Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.2.2018 kl. 09:00 - 13.3.2018 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 13.3.2018
12:15 - 13:45
tors 15.3.2018
12:15 - 13:45
tors 22.3.2018
12:15 - 13:45
tis 27.3.2018
12:15 - 13:45
tors 5.4.2018
12:15 - 13:45
tis 10.4.2018
12:15 - 13:45
tors 12.4.2018
12:15 - 13:45
tis 17.4.2018
12:15 - 13:45
tis 24.4.2018
12:15 - 13:45
tors 26.4.2018
12:15 - 13:45

Beskrivning

Kandivaiheen opiskelijat

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa sukupuolentutkimuksen näkökulmaa ajankohtaisten ilmiöiden ja mediatuotteiden tulkinnassa. Opiskelija osaa tehdä ryhmätöitä ja ottaa vastuun ryhmän toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta tehtävänannon puitteissa. Opiskelija osaa esittää suullisesti ja kirjallisesti ryhmätyön tuloksia

Kurssilla opiskelijat harjaantuvat sukupuolentutkimukseen erityisesti pienryhmissä tehtävien oppimistehtävien ja oppitunnilla tapahtuvan keskustelun kautta. Kurssi muodostuu erityisteemoja käsittelevistä luennosta, joilla sovelletaan kurssilukemistoa. Kurssilukemisto on saatavilla moodlessa. Luentokerroilla annetaan kyseistä teemaa käsittävä pienryhmissä toteutettava tehtävä.

Kurssin teemat ovat 1) sukupuoli ja sen esittäminen 2) Ihmissuhteet –queer näkökulma 3. Feminismi, politiikka ja kulutuskulttuuri

Kurssilla keskitytään sukupuolen ja seksuaalisuuden kulttuuristen ja yhteiskunnallisten merkitysten tarkasteluun feministisen ja queer –tutkimusperinteiden kautta.

Kurssi koostuu luennoista, kolmesta ryhmätyötehtävästä ja tulosten esittämisestä oppitunnilla. Kurssin lopussa kurssikirjallisuudesta pidetään tentti.

Jokaisesta poissaolosta tehdään kirjallinen tehtävä. Poissaoloja kontaktiopetuskerroista saa kertyä enintään kaksi, kolmas katsotaan kurssin keskeyttämiseksi.

  1. Rossi, Leena-Maija. 2015. Muuttuva sukupuoli. Gaudeamus
  2. Vänskä, Annamari. 2012. Muodikas lapsuus. Gaudeamus.
  3. Zeisler, Andi. 2016. We Were Feminists Once. From Riot Grrrl to CoverGirl®, the Buying and Selling of a Political Movement. PublicAffairs.

Kirjallisuus mikä on saatavilla e-kirjana päivitetään myöhemmin.

Kurssin arviointi Läsnäolo 10%, Oppimistehtävät ja niiden raportointi 50%, tentti 40%

Arvosteluasteikko 0-5

Kurssi korvaa vanhojen tutkintovaatimuksen opintojakson WNA140 Sukupuoli ja kulttuuri

***

HUOM! Päivitetty aikataulu ja salitiedot loppukurssin osalta

Torstai 5.4 Päärakennus sali 5

Torstai 12.4. Päärakennus sali 5

Tiistai 17.4. Metsätalo sali 4

Tiistai 24.4. Päärakennus sali 5

Torstai 26.4. Metsätalo sali 8

Kaikki kokoontumiset klo 12-14

Viikko 1

ti 13.3. 2018 Orientaatio kurssin työskentelyyn (Elina ja Anna)

to 15.3. 2018 Sukupuoli ja sen esittäminen, ryhmätyö 1 tehtävänanto (Elina)

Viikko 2

ti 20.3. 2018 (ryhmätyöskentely)

to 22.3. 2018 Ryhmätyö 1 purku

Viikko 3

ti 27.3. 2018 Luento 2 Ihmissuhteet –queer näkökulma, tehtävänanto 2 (Anna)

to 29.3. 2018 (ryhmätyöskentely)

Viikko 4

ti 03.04.2018 (ryhmätyöskentely)

to 05.04. 2018 Toisen tehtävän purku, Anna

Viikko 5

ti 10.4. 2018 Luento 3 Feminismi, politiikka ja kulutuskulttuuri

to 13.4. 2018 (ryhmätyöskentely)

17.4. 2018 (ryhmätyöskentely)

19.4. 2018 Kolmannen tehtävän purku Anna ja Elina

24.4. 2018 tentti

Elina Penttinen