Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tervetuloa Sukupuoli ja kulttuuri -kurssille!

Kurssilla opit tunnistamaan ja purkamaan sukupuolen ja seksuaalisuudentutkimuksen keskeisiä teemoja kulttuurintuotannon, median, tuotteiden ja niiden kuluttamisen kontekstissa. Lisäksi harjaannut soveltamaan sukupuolentutkimuksen näkökulmaa ajankohtaisten kulttuurintuotteiden tulkinnassa. Kurssi koostuu luennoista, kolmesta ryhmätyötehtävästä ja tulosten esittämisestä oppitunnilla. Kurssin lopussa kurssikirjallisuudesta pidetään tentti.

Opintojakso on osa sukupuolentukimuksen perusopintoja.

Anmäl dig
12.2.2019 kl. 09:00 - 11.3.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 11.3.2019
14:15 - 15:45
ons 13.3.2019
14:15 - 15:45
mån 25.3.2019
14:15 - 15:45
ons 27.3.2019
14:15 - 15:45
mån 8.4.2019
14:15 - 15:45
ons 10.4.2019
14:15 - 15:45
mån 29.4.2019
14:15 - 15:45
ons 8.5.2019
14:15 - 15:45

Beskrivning

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja esittää suullisesti sukupuolen ja seksuaalisuudentutkimuksen keskeiset teemat erityisesti kulttuurintuotannon, median, tuotteiden ja niiden kuluttamisen kontekstissa. Lisäksi opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa sukupuolentutkimuksen näkökulmaa ajankohtaisten kulttuurintuotteiden tulkinnassa.

Opiskelija osaa tehdä ryhmätöitä ja ottaa vastuun ryhmän toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta tehtävänannon puitteissa. Opiskelija osaa esittää suullisesti ja kirjallisesti ryhmätyön tuloksia.

Kurssi koostuu neljästä luentokerrasta ja kolmesta pienryhmissä itsenäisesti toteutettavasta tehtävästä. Luennoilla sovelletaan kurssilukemistoa, joka on saatavilla Moodlessa. Luentokerroilla annetaan kyseistä teemaa käsittävä pienryhmissä toteutettava tehtävä. Tehtävät esitetään erillisillä purkukerroilla.

Kurssilla käsitellään sukupuolijärjestelmää, representaatiota, vastakatsetta, suhteita queer-näkökulmasta, esittämistä ja intersektionaalisuutta.

Kurssi koostuu luennoista, kolmesta ryhmätyötehtävästä ja tulosten esittämisestä oppitunnilla. Ryhmätyötehtävistä kirjoitetaan lyhyet raportit. Kurssin lopussa kurssikirjallisuudesta pidetään tentti.

Jokaisesta poissaolosta tehdään kirjallinen tehtävä. Poissaoloja kontaktiopetuskerroista saa kertyä enintään kaksi, kolmas katsotaan kurssin keskeyttämiseksi.

Kurssin oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Kurssin arviointi Läsnäolo 10%, Oppimistehtävät ja niiden raportointi 50%, tentti 40%

Arvosteluasteikko 0-5

Katso tarkemmat tilatiedot Tila- ja kiinteistökeskuksen sivuilta.

Ma 11.3.2019, 14:15 - 15:45, Porthania, PIII
- Johdanto
Ke 13.3.2019, 14:15 - 15:45, Porthania, PIII
- Teema 1
Ma 25.3.2019, 14:15 - 15:45, Porthania, PIII
- Purkukerta
Ke 27.3.2019, 14:15 - 15:45, Porthania, PIII
- Teema 2
Ma 8.4.2019, 14:15 - 15:45, Porthania, PIII
- Purkukerta
Ke 10.4.2019 14:15 - 15:45, Porthania, PIII
- Teema 3
Ma 29.4.2019, 14:15 - 15:45, Porthania, PIII
- Purkukerta
Ke 8.5.2019, 14:15 - 15:45, Porthania, PIII
- Tentti

Kurssi korvaa vanhojen tutkintovaatimusten:

  • 401720 Sukupuoli ja kulttuuri (WNA140)