Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

TERVETULOA SUKUPUOLI JA KULTTUURI -KURSSILLE!

Kurssilla opit tunnistamaan ja purkamaan sukupuolen ja seksuaalisuudentutkimuksen keskeisiä teemoja kulttuurintuotannon, median, tuotteiden ja niiden kuluttamisen kontekstissa. Lisäksi harjaannut soveltamaan sukupuolentutkimuksen näkökulmaa ajankohtaisten kulttuurintuotteiden tulkinnassa. Kurssi koostuu luennoista, kolmesta ryhmätyötehtävästä ja tulosten esittämisestä oppitunnilla. Kurssin lopussa kurssikirjallisuudesta pidetään tentti.

Opintojakso on osa sukupuolentukimuksen perusopintoja.

Anmäl dig
11.2.2020 kl. 09:00 - 9.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 9.3.2020
12:15 - 13:45
ons 11.3.2020
14:15 - 15:45
mån 23.3.2020
12:15 - 13:45
ons 25.3.2020
14:15 - 15:45
mån 6.4.2020
12:15 - 13:45
ons 8.4.2020
14:15 - 15:45
ons 29.4.2020
14:15 - 15:45
mån 4.5.2020
12:15 - 13:45

Beskrivning

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja esittää suullisesti sukupuolen ja seksuaalisuudentutkimuksen keskeiset teemat erityisesti kulttuurintuotannon, median, tuotteiden ja niiden kuluttamisen kontekstissa. Lisäksi opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa sukupuolentutkimuksen näkökulmaa ajankohtaisten kulttuurintuotteiden tulkinnassa.

Opiskelija osaa tehdä ryhmätöitä ja ottaa vastuun ryhmän toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta tehtävänannon puitteissa. Opiskelija osaa esittää suullisesti ja kirjallisesti ryhmätyön tuloksia.

Kurssi koostuu neljästä luentokerrasta ja kolmesta pienryhmissä itsenäisesti toteutettavasta tehtävästä. Luennoilla sovelletaan kurssilukemistoa, joka on saatavilla Moodlessa. Luentokerroilla annetaan kyseistä teemaa käsittävä pienryhmissä toteutettava tehtävä. Tehtävät esitetään erillisillä purkukerroilla.

Kurssilla käsitellään sukupuolijärjestelmää, representaatiota, vastakatsetta, kulutuskulttuuria, suhteita queer-näkökulmasta ja intersektionaalisuutta.

Kurssi koostuu luennoista, kolmesta ryhmätyötehtävästä ja tulosten esittämisestä oppitunnilla. Ryhmätyötehtävistä kirjoitetaan lyhyet raportit. Kurssin lopussa kurssikirjallisuudesta pidetään tentti.

Jokaisesta poissaolosta tehdään kirjallinen tehtävä. Poissaoloja kontaktiopetuskerroista saa kertyä enintään kaksi, kolmas katsotaan kurssin keskeyttämiseksi.

  1. Rossi, Leena-Maija. 2015. Muuttuva sukupuoli. Gaudeamus
  2. Vänskä, Annamari. 2012. Muodikas lapsuus. Gaudeamus.
  3. Zeisler, Andi. 2016. We Were Feminists Once. From Riot Grrrl to CoverGirl®, the Buying and Selling of a Political Movement. PublicAffairs.

In case you are unable to attend the exam with the primary exam literature due to language restrictions, you may take an examination using the following literature compiled for the needs of exchange students and students of international master’s degree programmes:

  1. Milestone, Katie and Anneke Meyer. 2012 Gender and Popular Culture. Polity Presss
  2. Halberstam Jack. 2012. Gaga feminism: sex, gender, and the end of normal. Beacon Press.
  3. Zeisler, Andi. 2016. We Were Feminists Once. From Riot Grrrl to CoverGirl®, the Buying and Selling of a Political Movement. PublicAffairs.

Kurssin arviointi Läsnäolo 10%, Oppimistehtävät ja niiden raportointi 50%, tentti 40%

Arvosteluasteikko 0-5

Katso tarkemmat tilatiedot Tila- ja kiinteistökeskuksen sivuilta.

Ma 9.3.2019, 12:15 - 13:45, Unioninkatu 35, Aud. 116
- Johdanto
Ke 11.3.2019, 14:15 - 15:45, Metsätalo, sali 6
- Teema 1
Ma 23.3.2019, 12:15 - 13:45, Unioninkatu 35, Aud. 116
- Purkukerta
Ke 25.3.2019, 14:15 - 15:45, Metsätalo, sali 6
- Teema 2
Ma 6.4.2019, 12:15 - 13:45, Unioninkatu 35, Aud. 116
- Purkukerta
Ke 8.4.2019 14:15 - 15:45, Metsätalo, sali 6
- Teema 3
Ke 29.4.2019, 14:15 - 15:45, Metsätalo, sali 6
- Purkukerta
Ma 4.5.2019, 12:15 - 13:45, Unioninkatu 35, Aud. 116
- Tentti

Kurssi korvaa vanhojen tutkintovaatimusten:

401720 Sukupuoli ja kulttuuri (WNA140)