Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

OPintojakson suorittaminen esseellä

Tämä jakso on voimassa 31.7. asti. Mikäli haluat suorittaa jakson kesällä, ilmoittaudu tentaattorille 7.6. mennessä.

Opintojakso suoritetaan noudattamalla alla olevia ohjeita ja lähettämällä essee suoraan Elina Penttiselle elina.penttinen@helsinki.fi. Mikäli haluat suorittaa esseen kesällä, tulee sinun ilmoittautua 7.6. mennessä. Siirrymme uuteen tutkinto-ohjelmaan 1.8. ja sen jälkeen tätä jaksoa ei voi enää suorittaan.
Esseesuoritukseen valmistautuminen: Essee kirjoitetaan ensisijaisesti opintojaksoon kuuluvan kirjallisuuden pohjalta. Valitse esseellesi jokin opintojakson teemaan liittyvä kysymys, jota tarkastelet käyttäen tenttikirjallisuutta lähteinäsi, niitä valikoidusti toistensa kanssa keskusteluttaen. Kysymyksen tulee olla sellainen, jonka avulla voit osoittaa ymmärrystäsi lukemistasi kirjoista. Esseesi aiheen valinnassa voit esimerkiksi hyödyntää jotakin sellaista kysymystä, joka jää vaivaamaan kun luet kirjoja, tai jossa huomaat kirjoittajilla olevan erilaisia näkemyksiä toisiinsa nähden. Kysymyksen tulee kuitenkin koskea opintojakson kirjallisuutta ja kaikista opintojaksoon valituista kirjoista täytyy olla mukana jotakin.
Mikäli, et saa opintojaksoon kuuluvaa tenttikirjallisuutta haltuusi, pyri löytämään vaihtoehtoista opintojakson teemaan sopivaa ja saatavilla olevaa kirjallisuutta ensisijaisesti e-kirjoina Helsingin yliopiston kirjaston kautta. Voit vastaavasti valita lähdeaineistoksesi myös tieteellisiä artikkeleita, jotka on julkaistu tieteellisissä aikakausikirjoissa.
Poikkeustilan aikana sinun ei siis tarvitse lähettää opintojaksosta vastaavalle tentaattorille suunnitelmaa esseestä. Voit lähettää valmiin esseen s-postin liitteenä kun olet sen saanut valmiiksi.
Kirjoita s-postin otsikkokenttään: Opintojakson koodi, nimi, Esseesuoritus. (Esim. SPT-530 Sukupuoli ja kulttuuri Esseesuoritus)
Nimeä liitetiedosto seuraavasti: Sukunimi, Opintojaksokoodi, Esseesuoritus, (Esim. Virtanen SPT-530 Esseesuoritus)
Muista merkitä esseen kansilehteen seuraavat tiedot: Kurssikoodi, Kurssin nimi, oma nimi, opiskelijanumero, päivämäärä.

Löydät muotoilua koskevat ohjeet opiskelijan ohjeista
https://guide.student.helsinki.fi/sites/default/files/inline-files/SPT_e...

Anmäl dig
1.7.2019 kl. 09:00 - 31.7.2020 kl. 09:00

Tidsschema

Anmäl dig först till tentamen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium.

Beskrivning

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja esittää suullisesti sukupuolen ja seksuaalisuudentutkimuksen keskeiset teemat erityisesti kulttuurintuotannon, median, tuotteiden ja niiden kuluttamisen kontekstissa. Lisäksi opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa sukupuolentutkimuksen näkökulmaa ajankohtaisten kulttuurintuotteiden tulkinnassa.

Prestationssättet är tentamen i Examinarium-tentakvariet. Anmäl dig först till tenten i WebOodi. Reservera sedan tid och plats för din tentamen i Examinarium.

Instruktioner: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/att-tenta-i-examinarium-tentakvarie

  1. Rossi, Leena-Maija. 2015. Muuttuva sukupuoli. Gaudeamus
  2. Vänskä, Annamari. 2012. Muodikas lapsuus. Gaudeamus.
  3. Zeisler, Andi. 2016. We Were Feminists Once. From Riot Grrrl to CoverGirl®, the Buying and Selling of a Political Movement. PublicAffairs.

In case you are unable to attend the exam with the primary exam literature due to language restrictions, you may take an examination using the following literature compiled for the needs of exchange students and students of international master’s degree programmes:

  1. Milestone, Katie and Anneke Meyer. 2012 Gender and Popular Culture. Polity Presss
  2. Halberstam Jack. 2012. Gaga feminism: sex, gender, and the end of normal. Beacon Press.
  3. Zeisler, Andi. 2016. We Were Feminists Once. From Riot Grrrl to CoverGirl®, the Buying and Selling of a Political Movement. PublicAffairs.

Yleinen asteikko 0-5.

Kurssi tai kirjatentti.