Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
17.12.2019 kl. 09:00 - 7.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 17.1.2020
12:30 - 16:30

Beskrivning

Syventävien opintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Soveltuvat kandiopinnot

Sosiolingvistiikan erikoistumis- ja metodiopintoja

Opiskelija syventää tietoaan unkarin kielen alueellisesta ja sosiaalisesta variaatiosta. Opiskelija osaa tunnistaa eri unkarinkielisten alueiden murteellisia piirteitä ja/tai sosiaalista vaihtelua.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Opintojakso on mahdollista suorittaa kurssilla tai kirjatenttinä. Kurssia ei järjestetä joka vuosi.

Äänneopillisten ja leksikaalisten erojen tarkastelu ja analyysi sekä erikoissanaston omaksuminen.

J. Kiss, Társadalom és nyelvhasználat; Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény; J. Kiss, Magyar dialektológia; M. Kontra, Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon; G. Tolcsvai Nagy, A magyar nyelv stilisztikája.

Tuntiopetuksessa mm. pari- ja ryhmätöitä, tutustuminen unkarilaisiin digitaalisiin korpuksiin.

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu loppukokeen sekä tunti- ja kotityöskentelyn arvioinnista tai kirjatentistä. Arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssi tai kirjatentti