Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
17.12.2019 kl. 09:00 - 7.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 17.1.2020
12:30 - 16:30

Beskrivning

Syventävien opintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Soveltuvat kandiopinnot

Kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen opintoja

Opiskelija tuntee unkarilaisen unkarilaisen modernin proosan tyypillisiä piirteitä ja tärkeimpiä teoksia tai keskittyy yhteen tai muutamaan kirjailijaan. Opiskelija osaa analysoida kauden teoksia.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Kurssi syyslukukaudella; kurssia ei järjestetä joka vuosi. Kirjatenttimahdollisuuksia pitkin lukuvuotta.

T. Gintli: Magyar irodalom. E. Kulcsár Szabó, A magyar irodalom története 1945-1991; M. Szegedy-Maszák, Irodalmi kánonok; M. Szegedy-Maszák, “Minta a szőnyegen.” A műértelmezés esélyei; E. Kulcsár Szabó, Esterházy Péter (https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/esterhazy-peter#szakirodalom. 26.2.2017); J. Wernitzer: Idézetvilág avagy Esterházy Péter, a Don Quijote szerzője (https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/esterhazy-peter#szakirodalom, 26.2.2017.).

G. Tolcsvai Nagy, Nagy László; G. Tolcsvai Nagy, Pilinszky János; P. Szirák: Esterházy Péter (https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/kertesz-imre#szakirodalom. 26.2.2017.) P. Balassa. Nádas Péter (https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/esterhazy-peter#szakirodalom. 26.2.2017).

Teoriakirjallisuuden lisäksi kaunokirjallisuutta unkarin kielellä. Määräytyy vuosittaisen kurssitarjonnan mukaan. Kirjatentin lukemisesta on sovittava vastuuopettajan kanssa (unkarin yliopistonlehtori).

Tunnilla on mm. pari- ja ryhmätöitä, työskentelyä porinaryhmissä, roolipelejä, ajatuskarttoja.

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu loppukokeen sekä tunti- ja kotityöskentelyn arvioinnista arvosteluasteikolla 0-5.

Luentokurssi tai kirjatentti