Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.10.2019 kl. 09:00 - 22.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Syventävien opintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Soveltuvat kandiopinnot

Opiskelija tunnistaa unkarilaiseen kulttuurin, historian ja yhteiskunnan erikoispiirteitä.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Kirjatenttimahdollisuuksia pitkin lukuvuotta, kurssia ei järjestetä joka vuosi.

Opintojaksossa keskitytään kulttuurin, historian tai yhteiskunnan erikoiskysymyksiin tai näiden välisiin yhteyksiin.

N. Aradi , A művészet története Magyarországon; Balassa-Gy. Ortutay, Magyar néprajz (engl. Hungarian ethnography and folklore); K. Benda-E. Fügedi, A magyar korona regénye; I. Fodor (toim.), A Magyar Nemzeti Múzeum; Á. ja G. Kapitány, Magyarságszimbólumok; L. Kósa (toim.), Magyar művelődéstörténet; F. Pataki - Zs. Ritoók (toim.), Magyarságkép és történeti változásai; J. Szabadi, Jugendstil in Ungarn; V. Voigt (toim.), A magyar folklór.

Mm. pari- ja ryhmätöitä, esseitä, pienesitelmiä

Kokonaisarvosana muodostuu loppukokeen ja tunti- ja kotityöskentelyn arvioinnista tai kirjatentin suorituksesta. Arvosteluasteikko 0-5.

Kurssi tai kirjatentti