Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Asiantuntijana digitaalisessa mediassa 5 Cr Nätkurs 4.11.2020 - 8.12.2020
Asiantuntijana digitaalisessa mediassa 5 Cr Kurs 6.11.2019 - 4.12.2019
Asiantuntijana digitaalisessa mediassa 5 Cr Kurs 7.11.2018 - 5.12.2018
Asiantuntijana digitaalisessa mediassa 5 Cr Kurs 8.11.2017 - 8.12.2017

Målgrupp

Valinnainen. Opintojakso on tarjolla HY:n kaikkien jatkokoulutusohjelmien opiskelijoille (ensisijaisesti Tiedeviestinnän opintokokonaisuuteen valituille).

Tidigare studier eller kunskaper

Kunskapsmål

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen kuva digitaalisen median mahdollisuuksista asiantuntijatehtävissä. Kurssi antaa myös käytännön valmiuksia asiantuntijatehtäviin liittyvien viestintäprojektien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.

Timing

2. periodi

Innehåll

Kurssilla käsitellään digitaalisen viestinnän muotoja, käytäntöjä, etiikkaa ja teknisiä kysymyksiä erityisesti asiantuntijatehtävien näkökulmasta. Kurssin aikana suunnitellaan ja rakennetaan henkilökohtaista tutkijaprofiilia digitaalisen viestinnän keinoin.

Studiematerial

Studieavsnittets form

Luennot sekä yksilö- ja ryhmätyöt. Kurssi toteutetaan osittain verkossa.