Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Föreläsningskurs 4.9.2018 - 16.10.2018
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Föreläsningskurs 14.1.2019 - 14.1.2019
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Introduktion till programmering 5 Cr Allmän tent 6.6.2018 - 6.6.2018
Introduktion till programmering (U) 5 Cr Allmän tent 20.4.2018 - 20.4.2018
Introduktion till programmering 5 Cr Allmän tent 19.1.2018 - 19.1.2018
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Föreläsningskurs 15.1.2018 - 15.1.2018
Introduktion till programmering (U) 5 Cr Allmän tent 1.12.2017 - 1.12.2017
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Föreläsningskurs 5.9.2017 - 17.10.2017

Målgrupp

Tietojenkäsittelytieteen aineopintojen pakollinen opintojakso. Avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Tidigare studier eller kunskaper

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Timing

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson ensimmäisen syksyn ensimmäisessä periodissa.

Opintojakso järjestetään syys- ja kevätlukukaudella periodeissa 1 ja 3.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Opintojakson pääpaino on ohjelmoinnissa. Ohjelmointi tapahtuu ohjelmointiympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuden ohjelmointitehtävien automaattiseen tarkastamiseen.

Syyslukukaudella järjestettävällä opintojaksolla on viikoittaiset luennot (2h / viikko). Kevään opintojakso on luennoton. Opintojaksolla on viikoittain palautettavat harjoitustehtävät sekä kolme konekoetta. Sekä syksyllä että keväällä järjestettävällä opintojaksolla on pajatoimintaa, mihin osallistuminen on suositeltavaa. Pajassa opiskelijat tekevät opintojakson harjoitustehtäviä ja saavat tukea opintojakson aiemmin käyneiltä opiskelijoilta sekä opintojakson henkilökunnalta. Opintojaksolla on toisesta viikosta lähtien myös pariohjelmointitehtäviä, joita tehdään pajassa parin kanssa.

Studiematerial

Opintojaksolla on käytössä verkkomateriaali. Verkkomateriaalissa on tarvittaessa linkkejä lisämateriaaleihin.

Bedömningsmetoder och kriterier

Opintojakson arvostelu perustuu kolmeen koneella tehtävään konekokeeseen sekä ohjelmointitehtäviin. Opintojakson aktiviteeteista voi saada yhteensä korkeintaan 100 pistettä.

Kokonaisarvostelussa ohjelmointitehtävien painoarvo on 55 pistettä ja konekokeiden painoarvo on 45 pistettä. Ohjelmointitehtäviä on 7 sarjaa ja konekokeita on 3. Opintojakson viimeisestä konekokeesta tulee saada vähintään puolet pisteistä opintojakson läpäisemiseksi.

Ensimmäinen konekoe käsittelee viikkoja 1-2, toinen konekoe viikkoja 1-4 ja kolmas konekoe viikkoja 1-7.

Pariohjelmointiin osallistumisesta saa lisäpisteitä pisteen viikkoa kohden.

Rekommenderade valfria studier

Opintojakson jälkeen suoritetaan opintojakso Ohjelmoinnin jatkokurssi (TKT10003).

Studieavsnittets form

Kurssimuotoiset toteutukset eivät vaadi läsnäoloa opiskelijalta, mutta läsnäolo on suotavaa. Opintojaksosta järjestetään yleistenttejä, joissa opintojakson sisällön voi tenttiä kokonaisuutena.