Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Föreläsningskurs 14.1.2019 - 3.3.2019
Introduktion till programmering (U) 5 Cr Allmän tent 29.4.2019 - 29.4.2019
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Introduktion till programmering 5 Cr Allmän tent 23.1.2019 - 23.1.2019
Introduktion till programmering (U) 5 Cr Allmän tent 5.12.2018 - 5.12.2018
Introduktion till programmering 5 Cr Allmän tent 5.9.2018 - 5.9.2018
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Föreläsningskurs 4.9.2018 - 16.10.2018
Introduktion till programmering 5 Cr Allmän tent 6.6.2018 - 6.6.2018
Introduktion till programmering (U) 5 Cr Allmän tent 20.4.2018 - 20.4.2018
Introduktion till programmering 5 Cr Allmän tent 19.1.2018 - 19.1.2018
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Föreläsningskurs 15.1.2018 - 15.1.2018
Introduktion till programmering (U) 5 Cr Allmän tent 1.12.2017 - 1.12.2017
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Föreläsningskurs 5.9.2017 - 17.10.2017

Målgrupp

Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen opintojakso. Avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Tidigare studier eller kunskaper

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Timing

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson ensimmäisen syksyn ensimmäisessä periodissa.

Opintojakso järjestetään syys- ja kevätlukukaudella periodeissa 1 ja 3.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Opintojakson pääpaino on ohjelmoinnissa. Ohjelmointi tapahtuu
ohjelmointiympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuden
ohjelmointitehtävien automaattiseen tarkastamiseen.

Syyslukukaudella järjestettävällä opintojaksolla on viikoittaiset
ei-pakolliset luennot (2h / viikko). Kevään opintojakso on luennoton.
Sekä syksyllä että keväällä järjestettävällä opintojaksolla on
pajatoimintaa, missä opiskelijat tekevät opintojakson harjoitustehtäviä
ja saavat tukea niiden tekemiseen opintojakson aiemmin käyneiltä
opiskelijoilta sekä opintojakson henkilökunnalta.

Studiematerial

Opintojaksolla on käytössä verkkomateriaali, joka sisältää tarvittaessa
linkkejä lisämateriaaleihin. Verkkomateriaalin ensimmäinen osa
julkaistaan ennen kurssin alkua ja sitä täydennetään kurssin edetessä.

Bedömningsmetoder och kriterier

Opintojakson arvostelu perustuu harjoitustehtäviin sekä kurssin lopussa
järjestettävään tenttiin.

Rekommenderade valfria studier

Opintojakson jälkeen suoritetaan opintojakso Ohjelmoinnin jatkokurssi (TKT10003).

Studieavsnittets form

Kurssimuotoiset toteutukset eivät vaadi läsnäoloa opiskelijalta, mutta
läsnäolo on suotavaa. Opintojaksosta järjestetään lisäksi yleistenttejä.
Näissä opintojakson sisällön voi tenttiä kokonaisuutena, ja näihin
osallistuminen ei vaadi kurssin harjoitustehtävien tekemistä.