Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Fortsättningskurs i programmering (U) 5 Cr Allmän tent 26.1.2018 - 26.1.2018
Fortsättningskurs i programmering 5 Cr Föreläsningskurs 12.3.2018 - 6.5.2018
Fortsättningskurs i programmering 5 Cr Allmän tent 6.4.2018 - 6.4.2018
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Föreläsningskurs 31.10.2017 - 5.12.2017

Målgrupp

Tietojenkäsittelytieteen aineopintojen pakollinen opintojakso. Avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Tidigare studier eller kunskaper

Kurssilla oletetaan kurssin Ohjelmoinnin perusteet (TKT10002) aihealueiden hyvä tuntemus.

Timing

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson ensimmäisen syksyn toisessa periodissa.

Opintojakso järjestetään syys- ja kevätlukukaudella periodeissa 2 ja 4.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Kurssin pääpaino on ohjelmoinnissa. Ohjelmointi tapahtuu ohjelmointiympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuden ohjelmointitehtävien automaattiseen tarkastamiseen.

Syyslukukaudella järjestettävällä kurssilla on viikoittaiset luennot (2h / viikko). Kevään kurssi on luennoton. Kurssilla on viikoittain palautettavat harjoitustehtävät sekä kolme konekoetta. Sekä syksyllä että keväällä järjestettävällä kurssilla on pajatoimintaa, mihin osallistuminen on suositeltavaa. Pajassa opiskelijat tekevät kurssin harjoitustehtäviä ja saavat tukea kurssin aiemmin käyneiltä opiskelijoilta sekä kurssihenkilökunnalta. Kurssilla on toisesta viikosta lähtien myös pariohjelmointitehtäviä, joita tehdään pajassa parin kanssa.

Studiematerial

Kurssilla on käytössä verkkomateriaali. Verkkomateriaalissa on tarvittaessa linkkejä lisämateriaaleihin.

Bedömningsmetoder och kriterier

Kurssin arvostelu perustuu kolmeen koneella tehtävään konekokeeseen sekä ohjelmointitehtäviin. Kurssin aktiviteeteista voi saada yhteensä korkeintaan 100 pistettä.

Rekommenderade valfria studier

Kurssin aikana voi suorittaa kurssin Tietokoneen toiminta (TKT10005). Kurssin jälkeen suoritetaan kurssit Tietokantojen perusteet (TKT10004) ja Tietorakenteet (TKT20001).

Studieavsnittets form

Kurssimuotoiset toteutukset eivät vaadi läsnäoloa opiskelijalta, mutta läsnäolo on suotavaa. Kurssista järjestetään yleistenttejä, joissa kurssin sisällön voi tenttiä kokonaisuutena.