Tietorakenteet ja algoritmit on tietojenkäsittelytieteen aineopintokurssi, jonka tavoitteena on opettaa tekniikoita ja ideoita, joista on hyötyä tehokkaiden algoritmien luomisessa.

Ohjelmoinnin peruskursseilla olemme oppineet käyttämään muuttujia, ehtoja, silmukoita, taulukoita ja muita ohjelmoinnin menetelmiä. Nyt on aika siirtyä askel eteenpäin ohjelmointitaidon opettelussa ja alkaa kiinnittää huomiota myös algoritmien tehokkuuteen.

Tutustumme kurssilla sekä algoritmien suunnitteluun teoriaan että käytäntöön – haluamme ymmärtää syvällisesti, mistä algoritmeissa on kysymys, mutta myös osata toteuttaa niitä käytännössä.

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 4.9.2019
14:15 - 16:00
ons 11.9.2019
14:15 - 16:00
ons 18.9.2019
14:15 - 16:00
ons 25.9.2019
14:15 - 16:00
ons 2.10.2019
14:15 - 16:00
ons 9.10.2019
14:15 - 16:00
ons 16.10.2019
14:15 - 16:00
ons 30.10.2019
14:15 - 16:00
ons 6.11.2019
14:15 - 16:00
ons 13.11.2019
14:15 - 16:00
ons 20.11.2019
14:15 - 16:00
ons 27.11.2019
14:15 - 16:00
ons 4.12.2019
14:15 - 16:00
ons 11.12.2019
14:15 - 16:00

Övrig undervisning

Material

Voit ladata kurssin oppikirjan seuraavasta linkistä:

Övriga

Kursbeskrivningen

Pääset kurssijärjestelmään seuraavasta linkistä:

https://tira-s19.mooc.fi/

Feedback

Beskrivning

 • Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta
 • Opintojakso kuuluu tietojenkäsittelytieteen aineopintoihin (pakollinen oman koulutusohjelman opiskelijoille)
 • Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Esitietovaatimuksena on Ohjelmoinnin perus- ja jatkokurssi sekä Johdatus yliopistomatematiikkaan, tai vastaavat tiedot.

Opintojaksolla opittuja menetelmiä sovelletaan opintojaksolla Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit.

Opintojakson jälkeen opiskelija

 • osaa laatia algoritmeja soveltaen opintojaksolla esitettyjä perustekniikoita ja tietorakenteita sekä toteuttaa ne Java-kielellä
 • osaa analysoida algoritmin aika- ja tilavaativuutta O-merkinnän avulla ja perustella algoritmin oikeellisuuden esim. silmukkainvarianttia käyttäen
 • tuntee yksityiskohtaisesti erilaisten hakemistorakenteiden toteutukset
 • osaa toteuttaa tärkeimmät järjestämisalgoritmit ja tuntee niiden aikavaativuudet
 • tuntee verkkojen peruskäsitteet ja osaa toteuttaa tärkeimmät polunetsintään ja virittäviin puihin liittyvät algoritmit
 • käyttää opintojaksolla esitettyjä peruskäsitteitä (esim. hakemistot, verkot, järjestäminen) osana monimutkaisempien laskennallisten ongelmien ratkaisua ja valita tunnetuista algoritmeista tilanteeseen sopivan esim. aikavaativuuden perusteella

Ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukausi

Opintojakso pidetään joka kevät koko lukukauden mittaisena (periodit III-IV). Opintojakso voidaan lisäksi järjestää muinakin ajankohtina esim. itseopiskeluversiona.

Opintojakson tarkempaa sisältöä päivitetään tarpeen mukaan. Keskeisiä aihealueita ovat esim.

 • algoritmien suunnittelun ja analyysin perustekniikoita: rekursio, silmukkainvariantti, iso-O-merkintä, iteratiivisten ja rekursiivisten algoritmien aika- ja tilavaativuus
 • järjestämisalgoritmit: lisäysjärjestäminen, lomitusjärjestäminen, pikajärjestäminen
 • perustietorakenteet: pino, jono, lista
 • hakemistorakenteet: hajautustaulu, hakupuut
 • verkot eli graafit: peruskäsitteet, polunetsintä, virittävät puut

Opintojakso perustuu laitoksella laadittuun luentomateriaallin. Suositeltu oheislukemisto on Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms.

Opiskelja tutustuu opintojakson aiheisiin luennoilla ja perehtymällä itsenäisesti opintojakson materiaaliin, oheislukemistoon ja esim. verkosta löytyvään lisämateriaaliin. Opiskelija syventää osaamistaan tekemällä muodoiltaan ja vaativuudeltaan vaihtelevia harjoitustehtäviä, mitä tuetaan ohjatuilla harjoitustilaisuuksilla.

Sekä harjoitustehtävät että kirjalliset kuulustelut otetaan arvostelussa huomioon. Kuulusteluilla on suurin vaikutus arvosanaan, mutta hyväksytty suoritus edellyttää myös ennalta ilmoitetun vähimmäismäärän tehtyjä harjoitustehtäviä.

Arvosteluasteikko on 1-5.

Opintojaksoon kuuluu luentoja, laskuharjoituksia ja kirjallisia kuulusteluja. Laskuharjoituksia voidaan tehdä itsenäisesti, pienryhmässä tai opettajan ohjaamassa tilaisuudessa. Osa harjoituksista voi olla tietokoneella suoritettavia ohjelmointitehtäviä. Harjoitustilaisuuksissa on läsnäolovelvollisuus silloin, kun tilaisuuden muoto edellyttää sitä.

Vaihtoehtoisesti opintojakson voi suorittaa erilliskokeella, jolloin siihen kuuluu ainoastaan kirjallinen kuulustelu.