Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

MInikokeet ovat luentotilaisuuksissa ma 23.3., ma 6.4., ma 27.4. - Kurssi suoritetaan minikokeilla, joten osallistuminen näihin tilaisuuksiiin on pakollista.

DatumTidPlats
mån 9.3.2020
12:15 - 14:00
mån 16.3.2020
12:15 - 14:00
mån 23.3.2020
12:15 - 14:00
mån 30.3.2020
12:15 - 14:00
mån 6.4.2020
12:15 - 14:00
mån 20.4.2020
12:15 - 14:00
mån 27.4.2020
12:15 - 14:00

Övrig undervisning

11.03. - 08.04.2020 ons 14.15-16.00
22.04.2020 ons 14.15-16.00
Tiina Niklander
Undervisningsspråk: Finska
12.03. - 02.04.2020 tors 10.15-12.00
16.04. - 23.04.2020 tors 10.15-12.00
Terho Uotila
Undervisningsspråk: Finska
12.03. - 02.04.2020 tors 12.15-14.00
16.04. - 23.04.2020 tors 12.15-14.00
Harri Kähkönen
Undervisningsspråk: Finska
12.03. - 02.04.2020 tors 14.15-16.00
16.04. - 23.04.2020 tors 14.15-16.00
Terho Uotila
Undervisningsspråk: Finska
13.03. - 03.04.2020 fre 12.15-14.00
17.04. - 24.04.2020 fre 12.15-14.00
Harri Kähkönen
Undervisningsspråk: Finska

Material

Kurssilla käytetään sekä verkkomateriaalia että oheislukemistona kurssikirjaa. Linkki verkkomateriaaliin:
Osa 1: tietoliikenteen-perusteet-1-20.mooc.fi
Osa 2: Vastaava linkki, mutta julkaistaan kun osan 2 voi aloittaa.

Uppgifterna

Viikoittaiset harjoitustehtävät

Viikottaiset harjoitustehtävät jaetaan verkkomateriaalissa, jotta myös rinnakkaisilla avoimen yliopiston kursseilla opiskelija saavat tehtävät käyttöönsä.

Kursbeskrivningen

Kurssi suoritetaan tekemällä verkkomateriaalin tehtäviä, osallistumalla aktiivisesti viikottaisiin harjoituksiin ja luentojen yhteydessä järjestettävillä minikokeilla.

Jokaisesti minikokeesta voi saada 14 pistettä, verkkotehtävistä 9 pistettä ja viikottaisista harjoituksista myös 9 pistettä. Kaikkiaan kurssin kuluessa voi siis kerätä 3*14 + 2 * 9 = 60 pistettä. Nämä muutetaan kurssin arvosanaksi siten, että 30 pistettä vastaa arvosanaa 1 ja 50 pistettä arvosanaa 5.

Beskrivning

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta. Aineopintojen pakollinen opintojakso.

Tarjolla kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille

Tietokoneen toimintaopintojaksolla käsitellyistä teemoista tarvitaan keskeytykset ja oheislaitteiden käyttötapojen ymmärtäminen, bittitason esityksen tunteminen.

Tietorakenteet ja algoritmit opintojaksolta tarvitaan Dijkstran algoritmin ja Bellman-Ford -algoritmin tuntemus tai ainakin yleinen algoritmien lukutaito.

Aineopintojen harjoitustyö: Tietoliikenne tarjoaa konkreettisen harjoittelualustan kurssin teoreettisten käsitteiden havainnollistamiseen

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelmassa on paljonkin syventävää materiaalia tämän kurssin teemoihin liittyen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ”miten Internet toimii” ja perustellen kuvata siinä käytettyjä rakenteellisia, teknisiä ja toiminnallisia periaatteita (kuten toimintamallit, rakenneosat, erilaiset osoitteet ja tunnisteet, datan siirto protokollapinon avulla, luotettava kuljetuspalvelu, vuonvalvonta, TCP:n ruuhkanhallinta).
 • osaa selittää asiakas-palvelija malliin perustuvien verkkosovellusten sekä niiden toteutuksessa käytettyjen sovellusprotokollien periaatteet. Osaa kuvata vertaistoimijamallin idean. Osaa selittää, mihin tarvitaan nimipalvelua (DNS) ja kuvata sen rakenteen ja toiminnan.
 • osaa selittää toisaalta miten lähettävän ohjelman viesti saadaan IP-pakettiin ja toisaalta miten IP-paketti välitetään Internetissä viestin vastaanottajalle.
 • osaa selittää reitittimen, keskittimen ja kytkimen toiminnan ja erot. Osaa kuvata pakettien, kehysten ja muiden viestien sisältöjä ja rakenteita.
 • osaa kuvata tietoliikenteeseen kohdistuvat riskitekijät ja turvallisuusuhat. Osaa selittää kuinka palomuuri toimii.

Järjestetään vuosittain laitoksen mallilukujärjestyksen mukaisella periodilla

 • Tietokoneverkot ja Internet
 • Internetin ydin ja protokollapino
 • Sovelluskerros: verkkosovelluksen periaatteet, WWW, pistoke
 • Sovelluskerros: nimipalvelu (DNS), FTP, sähköposti, P2P
 • Kuljetuskerros: luotettavan tiedonsiirron periaatteet
 • Kuljetuskerros: UDP,TCP, TCP:n ruuhkanhallinta
 • Verkkokerros: tehtävät, reititin ja IP
 • Verkkokerros: reititysalgoritmit ja IP-osoitteet
 • Linkkikerros
 • Langaton linkki ja kerrosten yhteistoiminta
 • Tietoturvaa: sähköpostin suojaus ja palomuuri

Kurose&Ross, Computer Networking, uusin editio

Luennot ja viikoittaiset harjoitukset

Opintojakson arvioinnissa hyödynnetään opintojakson harjoituksia, harjoitustöitä ja kokeita.

Opintojakson arvostelu perustuu ensisijaisesti kokeeseen, mutta harjoitustehtävillä ja -töillä on vaikutusta arvosanaan.

Arvostellaan skaalalla 0-5

Toteutetaan lähiopetuksena

Viikottainen läsnäolo on tarpeen harjoituksissa (Mitään tiettyä prosenttilukua ei edellytetä)

Suoritetaan opintojaksolla tai erilliskokeella. Opintojakson suoritus kattaa luennot, harjoitukset ja opintojakson kokeen. Erilliskoe on vain kirjallisuuteen perustuva kuulustelu.