Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
10.12.2019 kl. 09:00 - 6.1.2020 kl. 23:59

Meddelande

Elina Billhardt

Publicerad, 30.3.2020 kl. 15:18

Kurssilla ei ole lähiopetusta. Opetus järjestetään verkko-opetuksena Moodlessa.
https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=37122

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 13.1.2020
12:15 - 13:45
mån 20.1.2020
12:15 - 13:45
mån 27.1.2020
12:15 - 13:45
mån 3.2.2020
12:15 - 13:45
mån 10.2.2020
12:15 - 13:45
mån 17.2.2020
12:15 - 13:45
mån 24.2.2020
12:15 - 13:45
mån 9.3.2020
12:15 - 13:45
mån 16.3.2020
12:15 - 13:45
mån 23.3.2020
12:15 - 13:45
mån 30.3.2020
12:15 - 13:45
mån 6.4.2020
12:15 - 13:45
mån 20.4.2020
12:15 - 13:45
mån 27.4.2020
12:15 - 13:45

Beskrivning

Opintojaksosta vastaa Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma. Opintojakso on vaihtoehtoinen Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Ammattikääntäminen suomesta.

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee erikoisalan tekstilajien ominaispiirteitä, osaa kääntää yksin ja käännöstyöryhmän jäsenenä erikoisalan tekstejä ja käyttää tässä tiedonhaku- ja hallintataitoja sekä soveltaa termityöskentelyn perusperiaatteita.

Opintojaksoa vastaava kurssi järjestetään kerran lukuvuodessa ja se on kahden periodin mittainen. Järjestäminen riippuu kieliparista.

Opintojakson aikana käännetään erikoisalan tekstejä yksin ja/tai kääntäjäryhmän osana käyttämällä erilaisia painettuja ja sähköisiä tietolähteitä sekä tehdään muita tehtäviä, jotka tukevat erikoisalan kääntäjän taitojen kehittymistä, kuten termitöitä ja taustoittavia tiedonhakutehtäviä.

Opintojaksossa käännetään suomesta, jos Kauppa ja talous I -jaksossa on käännetty vain suomeen. Opintojakson voi suorittaa myös toisessa kieliparissa.

Kurssin oppimateriaali on pääosin kurssin verkko-oppimisympäristössä.

Opintojakso pitää sisällään luento-osuuksia ja itsenäistä työskentelyä. Oppimistehtäviä käydään läpi ryhmässä.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosanaan vaikuttavat opiskelijan suoriutuminen annetuista tehtävistä ja aktiivisuus oppitunneilla.

Opintojakso koostuu harjoitustunneista, ja se toteutetaan lähiopetuksena. Opintojaksoon liittyy kotitehtäviä, jotka ovat käännöstehtäviä ja erilaisia oppimistehtäviä. Pakollinen läsnäolo.

Kieliparikohtainen vastuuhenkilö.